ایجاد اشتغال در آمریکا 36

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا در مورد صنعت جهانگردی در آمریکا صحبت میکند. او در یک منطقه بسیار زیبا و جالب آمریکا صحبت میکند و مرم را تشویق به آمدن به منطقه میکند. سپس به ورزش بیسبال میپردازد و در مورد علاقه اش توضیع میدهد. او اضافه میکند که در این سخنرانی به اشتغال زایی به حیث موضوع اصلی توجه میکند. در چهار سال گذشته بیش از 9.2 ملیون شغل ایجاد شده استبه دید سازمان های جهانی آمریکا بهترین جا برای سرمایه گذاری است. این کشور بزرگ ترین بازار جهان را دارد و مزیت های دیگری مانند فناوری پیشرفته وغیره هم وجود دارد. اما هنوز باید کارهای زیادی انجام شود. یشتر آمریکا بیشتر از آنچه که باید کار کنند کار میکنند. دولت آمریکا برای ایجاد شغل های بیشتری کار میکند و اینکه مزدها را افزایش دهد. جهانگردی یکی از صنعت های است که اشتغال زایی را افزایش میدهد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160