رسانه ها

Posted on at


 


رسانه عبارت ازوسیله است که اطلاعات را به شکل نوشتاری ؛گفتاری ؛شنیداری؛تصویری؛صوتی ؛.وغیره می رساند. رسانه ها شامل رادیو؛تلویزیون؛اینترنت؛است که اینها باعث افزایش اطلاعات میشوند که جنبه اخلاقی ؛دینی؛اجتماعی؛راداراست در صورتیکه از آن استفاده خوبی صورت گیرد. البته این به ما بستگی دارد مثلا:زمانی که ما کدام فیلم رادر تلویزیون میبینیم آن فیلم هم جنبه مثبت دارد وهم منفی که ما میتوانیم جنبه مثبت آنرا در زنده گی خود پیاده کنیم. اما متاسفانه بعضی اشخاص از جنبه منفی کارمی گیرند وزنده گی خویش را خراب میسازند .همچنین مفید بودن رسانه بر این است که ما از طریق آن به طور نا خود آگاه داخل اجتماع بزرگی می شویم .از اوضاع وحالات جامعه خود ودیگر کشورها باخبر میشویم.مردم میتوانند از طریق رسانه ها گفته هایی خویش را با مسوولین در میان بگذارند ویا هم اینترنت که انسان می تواند هر معلومات از آن دریافت کند .از طریق آن سطح آگاهی خویش را بالا ببرد. بعضی ازطریق این رسانه به راهای خراب رفته وزنده گی خویش را از بین می برند رسانه ها زحمات زیادی را انجام میدهند تا مارا از خبرها ی روز آگاه سازند. پس رسانه ها میتوانند باعث تغیر وتحول کشور شوند. رسانه ها عامل عمده اجتماعی شدن میباشد. که در قدیم مردم اطلاعات خودرا از طریق ارتباطات شخصی وفرد به فرد بدست می آوردند ولی حالا با پیشرفت تکنالوژی رسانه ها باسرعت چشم گیر اطلاعات رابه تمام مردم میرسانند مثلاً: از واقعات روز مره را برای تمام مخاطبان خود گذارش می دهند وضعیت آب هوا را اعلام می کند . پیشرفت های علمی وتکنولوژیکی را گذارش می دهد حوادث تاریخی را تشریح و بیان می کند و بلاخره در باره فرهنگ و شیوه زنده گی مردم مختلف دنیا را گذارش را می دهد؛ بخشی از گذارشات خود را همراه با تصاویر نمایش می دهد.اگر ما متوجه شویم استفاده وسیع که از این رسانه ها صورت می گیردمیتوان گفت که تاثیر بزرگ و عمیقی بر افکار احساسات عقاید و رفتارهای مردم بر جاه بگزارد اگر در مقابل این رسانه ها مثبت گرای صورت گیرد می تواند باعث تقویت ارزش ها قواعد و عقاید ساکنان اصلی گردیده و همبستگی ملی را تقویت نماید. اما در غیر اینصورت همین وسایل می تواند باعث از بین رفتن عقاید فرهنگ مذهب وهمبستگی ملی شود رسانه ها از طریق برنامه ها؛ کار کردها؛ خبرها؛ کار دولت را نظارت می کند ونظریات اصلاحی و انتقادی مردم را به آنها انتقال می دهد.و کسانیکه در راس دولت قرا دارند این نظریات انتقادی واصلاحی را می شنوند و در اصلاح کارهای شان از آن استفاده می کنند به طور کلی نقش و اهمیت رسانه ها در بسیاری از جوامع در بهبود اصلاح و تامین قانون نهفته است که رسانه ها مردم را به حق شان می رساند و آنها را از وظایف شان آگاه می سازد. وقتی مردم آگاه شدن احساس مسوْلیت می کنند ووظایف خود را به موقع انجام می دهند در جامعه اگر کسی از وظیفه خود باخبر باشد.؛ جلو؛ ظلم ؛تعدی ؛ بی عدالتی و خطر را گرفته می تواند رسانه ها می توانند که مخاطبان خودرا به سوی کمال و راستگاری بکشانند که خود رسانه ها چهارمین رکن حکومت یاد می شوند که نقش مهمی در توسعه فرهنگی و سیاسی ایفا می نمایند. About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160