اسلام دین امن است

Posted on at


آیا این سخن بر حق است که پیروان دین اسلام جان شیرین خود را بخاطر دین خویش فدا نمودند


سخن را با یاد و نام خداوندی که نعمت روی آوردن  به دین اسلام را به ما داد , و چشم مان را برای دیدن خوبی ها و حقایق این دین مبارک گشود آغاز مینمایم  و با نام او تعالی  با قدرت نوشتن قلم وبا قدرت بیان گفتار ز وجودم میخواهم مطلبم را به رشتۀ تحریر در آورمبیان گفتار هماناهویدا ساختن اینکه دین اسلام بر حق است , هدف اسلام امن و سلامتی است , وسخن اصلی که دین باشکوه اسلام تهداب زندگی جهانی است. چنانچه وقتی از طرف خداوند پاک وحی به پیامبر(ص) نازل شد. او بطور عملی به تبلیغ دین مامور گردید. و همان بود که با ایثار و قربانی جان ومال و عمر و فرصت به این کار کمر بست. و از آرزو های خاص آن حضرت (ص)  در تمام زندگی اش بهتر کردن زندگی امتش در دنیا و آخرت و نجات دادن شان از عذاب دوزخ بود. تمام زندگی ایشان برای امت رحمت و عطوفت بود و همیشه در فکر آن بود که چگونه و کی مردم جهان  ایمان می آورند. واز حقایق و کارکرد های دین مبین اسلام آگاه میشوند و سجده کنان به دین  حق اعتراف مینمایند. وی آغاز دعوت را از خانه خود کرد مگر اکثر مردم این دعوت را  به بی ادبی , تهدید و انکار استقبال کردند و به علیه مسلمانان دست به یک سلسله اقدامات  ناگوار زدند . و هر نوع آزار وشکنجه  را بر مسلمانان روا و جایز دانستند اما مسلمانان ؛ آن انسانهایی که واقعیت اسلام و ایمان شان به خداوند پاک قلب شان را چنان آگاه و روشن  برای  دانستن حقایق  کرده بود , و با سرپرستی رحمت اللعالمین ؛ بهترین مخلوق , و شخصی که جهان بخاطر او آفریده شد حضرت محمد مصطفی (ص)  آنان به صبر, استقامت و شجاعت اقدام نموده و سرمشق زندگی خود قراردادند. مثالش را در سیدنا حضرت بلال حبشی و آل یاسر میتوان درک و احساس کرد. چنانچه که بلال غلام بود و بادارش به گردن او ریسمان می بست و دستور میداد که یکی آن را کش میکرد و دیگران او را سنگباران میکردند . اما بلال تنها سخنی که به او فکر میکرد  و با فریاد آن را صدا میزد  سخن دلگشای  ( لااله الاالله و محمد رسول لله ) بود . و اما آل یاسر (رض)  که از حوصله انسانیت بیرون است و ابوجهل لعین سمیه زن یاسر را به چنان شکلی شهید کرد که  زبان از گفتن و قلم از نوشتن آن عاجز استو اما با این همه زحمات , تحمل شکنجه ها , استقامت و شجاعت , صبر و بردباری مسلمانان  توانستند به مقصد و مرام خود برسند. در آن زمان پیامبر گرامی اسلام به تبلیغ و گسترش بیشتر این  دین مبارک پرداخت . و همین بود که اسلام مقدس به مناطق اطراف مکه نیز انتشار پیدا کرد. و دیری نگذشت که پیامبر گرامی اسلام  به آرزویی که در دل داشت رسید.  و  وظیفه یی که خداوند مهربان به او سپرده بود توانست به کمال سخاوت به اتمام برساند


        About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160