خواستن توانستن

Posted on at


خواستن توانستن است انسان قادر است تا هر آنچه میخواهد بدست آورد اما قدم به قدم قسمی که اول باید فکر های منفی را از ذهن خود دور کند یعنی این که من نمیتوانم من قدرت این را ندارم و امثال این باید جملات مثبتی مثل من میتوانم من توانایی های زیادی دارم درآن صورت میتواند به موفقیت های خود برسد.


چگونه میتواند فکر مثبت به ذهن خود پرورش دهد در صورتی که همیشه به اشخاصی که به زندگی با آنهاسر وکار داری ودیگر اشخاص با اخلاق نیکو رفتار کند و استفاده کردن درجملاتی در طول روز مثل تشکر و معذرت میتوان با دیگران مهربانی و به ذهن خود هم فکر مثبت را پرورش داد دومین قدم شاد زیستن است یعنی این که شاد زیستن را لوحه زندگی خود قرار دهید همیشه با مشکلات زندگی لبخند بزنید تا این که بتوانید مشکلات را از سر راه خود به خوبی و آسانی دور نماید چرا شاد زیستن ؟• وقتی خوش هستید جای برای نکوهش سرزنش وشکایت وجود ندارد •


وقتی خوش هستید جای برای ترس وجود ندارد


• وقتی خوش هستید نمیتوانید به کسی صدمه بزنید


• وقتی خوش هستید حالت ها ی منفی به سراغ تا نمی آید پس این ها راهی است که میتوانید به موفقیت های تان برسید پس با این راه ها چیزهای که میخواهید میتوانید برسید .سوم به خود باور داشته باشید چون باور یعنی ایمان و اعتقاد مجرد و مطلق است پس شما وقتی ارباب باور خود باشید ارباب زندگی خو هستید. با عزم و اراده راسخ و مقابله و ایستادگی در برابر آن میتوان با امید به آینده به قله های رفیع سعادت نائل آمد و موفق شد البته باید خسته نشوید و دلسرد نگردید. خلاصه این که هر بار شکست بازهم در آن پیروزی وجود دارد و با آن پیروزی میتوانید به آن مقصد که میخواهید برسید.
About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160