طلوع وغروب آفتاب

Posted on atزنده گی انسان مانند آفتابی است؛ که نه طلوع و نه غروبش برایش آشکار است؛ از زمان طلوع این آفتاب امتحان الهی برایش آغاز میگردد و تا زمان غروب که تعین کننده آن خداوند است ادامه خواهد یافت و این امتحان دارای پستی و بلندی ها و مشکلات و موانع بسیاری است؛ که شامل حال این آفتاب (انسان) میگردد.
انسان ها باید در مقابل این مشکلات و پستی و بلندی های که در تقدیر شان نوشته شده است، صبر و تحمل و طاقت داشته باشد. و از بی صبری و بی قراری در مورد این امتحان الهی دوری بجویند.
این انسان ها در دوران زنده گی از اطرافیان خود صدمات زیادی را متحمل می میشوند، اما با اینکه این مشکلات دامن گیرشان است باید با توکل به خداوند(ج) در مقابل صبر و بردباری را پیشه ئ خود نمایند.زنده گی همین است, که طلوع آن برای انسان خوش آیند است، اما غروب آن برای انسان دردناک ترین لحظه را به وجود می آورد. خداوند ذاتی است که هم زنده گی میبخشد و هم با پس می ستاند, و ما انسان ها از آنچه که در تقدیر ماست نباید ناسپاس باشیم چونکه هر آنچه که در سرنوشت ما نوشته شده است خداوند آنرالایق مادانسته است.
در زمان تولد, انسان زنده گی خود را با بسیاری از هدف ها, امیدها و آرزوها و غیره چیزهای که خوشی را برایش به ارمغان می آورد آغاز می نماید، ولی این انسان همیشه در مرحله طلوع ظاهر نمی شود، بلکه دوره های مختلف راطی خواهد کرد.باید در مقابل هر نوع مانع که در سد راه ایشان ایجاد می گردد، مایوس نشود و در مقابل آنها با اراده ئ قوی ایستاده گی کرده و مبارزه نماید. شاید ما در این نبرد با چیز های مقابل و یا روبرو گردیم که حتی تصورش را نمی کنیم.
انسان باید در زنده گی خود مانند آفتاب به درخشد و به خود و اطرافیان خویش مفید واقع گردد و از اینکه طلوع اش یک روزی به پایان میرسد نباید دچار افسرده گی گردد.
در مرحله طلوع این آفتاب, زنده گی او مانند بهاریست که همیشه سرسبز, شاداب و شگوفه باران است, اما در زمان غروب این آفتاب زنده گی وی مانند خزانیست که تمام آرزوها و امیدهایش که بزرگترین هدف هایش را درآوایل عمرش تشکیل می دادند مانند برگ های درختان خزانی که میریزد ازبین می رود وبهار زندگیش به پایان میرسد.کاش بهار زنگی تمامی مان پر بار و نیکو باشد.


برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_post


 About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160