دیدگاه مدیر مکتب باغ نظرگاه ولایت هرات در مورد سیستم تحصیلی در افغانستان

Posted on at


 پروین محتصب زاده مدیرلیسه نسوان باغنظر گاه ولایت هرات میباشد. در اینجا مصاحبه کامل وی در مورد سیستم تحصیلی در افغانستان میباشد.


لطفا در مورد تاریخچه مکتب صحبت نمایید؟


این مکتب در سال 1368 تاسیس گردیده و در سال 1372 به متوسطه و 1388 به لیسه ارتقا گردیده و تحت یک مدیریت هردو بخش نسوان و ذکوران بود که بعدا جدا گردید و فعلا من منحیث مدیر بخش اناث ان هستم.


لطفا در مورد سوابق و تجربه های تحصیلی تان صحبت فرمایید


من از پوهنتون ساینس کابل فارغ التحصیل گردیده ام و بعدا در انجا شروع به تدریس کردم و بعد از رفتن طالبان منحیث معلم در مکتب علی شیر نواهی به مدت 3 سال بودم و بعد منحیث سر معلم مقرر گردیدم و نظر به پشت کارم باز منحیث مدیر انتخاب گردیدم  ودارای  تقدری نامه های زیادی هستم که بعدا از طرف ریاست معارف مدال میر من ملالی را گرفتم. و بنا به درخواست خودم به مکتب باغ نظر گاه شروع به ایفای وظیفه نموده ام به خاطر اینکه این مکتب دور افتاده و مردم غریبی در این مکتب وجود دارد خواستم که یک کمکی به این مکتب شوم.


چه موقع و چرا شما به عنوان مدیر مکتب انتخاب شدید؟


بنا به درخواست خودم نظر به مصروفیت که در خانه داشتم وهمچنین امسال میخواهم درپروسه رقابت آزاد برای مدیران شرکت نمایم تا بطور کاملا رسمی مدیر این مکتب شوم.


بهترین دستاوردهای مکتب شما تا اکنون چه بوده است؟


این مکتب همیشه در مسابقات درسی و ورزشی شرکت نموده و جوایزی را هم دریافت نموده و همچنان نظر به فعالیت های این مکتب و اساتید ان 3 نفر از استاد های این مکتب به بورسیه جاپان رفته اند.


دیدگاه شما در مورد سیستم تحصیلی در افغانستان چیست و چطور میتوانید ان را انکشاف دهیم؟


تحصیل در سطح افغانستان در بخش اناث یک ضربه زیادی خورده بود که بعد از رفتن طالبان در سالهای اول به عقب ماندگی درسی دچار بودند که روز به روز رو به انکشاف بوده و نتایج بهتری را بدست اوردیم.


 چه اولویت هایی را شما برای تطبیق در مکتب خود جستجو میکنید؟


در ابتدا میخواهم که مکتب مستقلی داشته باشیم و که این باعث میشود که ساعات درسی شاگردان زیاد باشد و کیفیت درسی بیشتر گردد چون فعلا هردو ذکور و اناث با هم در یک ساختما ن هستند.


نظر شما در مورد سیستم آموزشی فعلی اگزمر در مکتب تان چیست؟


به نظر من در قدم اول چون شاگردان به کامپیوتر زیاد بلیدیت ندارند باید به ان خوب آموزش داده شوند و من از شرکت فیلم انکس بیسار تشکری میکنم که همین صنف کامپیتور را برای ما ایجاد نموده و فعلا اولین سال هست که در مکتب ما شاگردان به کامپیوتر اشنایی پیدا کرده اند و اموزش دیده اند و این سیستم بسیار سیستم خوبی میباشد و به ما کمک میکند.


و همچنین تغییرات و سهولت را ایجاد میکند و شفافیت را بوجود میاورد که از گم شدن اسناد جلوگیر میکند و باعث سرعت بخشیدن کار میشود.


لطفا مصاحبه  آن را بصورت انگلیسی هم بخوانید.


 


 About the author

Elahamahboob

Elaha Mahboob has been working with Afghan Citadel Software Company as a Co-founder and Lead Programmer since 2010. Afghan Citadel is an women-owned IT business company that provides services like software development, networking infrastructure, web designing and IT consulting in Afghanistan. She also worked as a Network Administrator in the…

Subscribe 0
160