د افغانستان، منځنی او سهیلی اسیا د زدکړی د سیستم لپاره مسلکی ټولنیزی رسنی

Posted on at


 د (اکزیمر) سافت وییر ډیر شه مرستندوی د زدکړی په برخه کی دی، چی د رویا محبوب او فرشته فروغ په مرسته په افغانستان کی کارول کیږی. ما، کله چی د افغان ستادیل وبسایت کی دا سافت وییر ولید چی په ډیره شه ډول یی زدکونکی او ښوونکی سره یو ځای کړی دی، نو می دا بلاګ ولیکه. او ومی غوښتل چی له دوی سره اړیکه ټینګه کړم تر څو د فلم انکس په مرسته دوی له نړی سره ونښلوم.فلم انکس یو تولنیز د فلمونو د خپرولو سایت دی چی ۳۰۰۰۰۰ کسان پکښی راجستر دی او تر ۴۰ میلیونه ډیر کسان یی لیدونکی دی. او دا کسان پکی په کار بوخت دی:


- ۴۰۰۰۰ فلم جوړونکی.


- ۳۹۰۰ لیکوالان.


- ۳۵۰۰۰ فلمونه.رویا محبوب، فرشته فروغ، الهه محبوب، ایرین ګلفدان او زموږ ټیم په ایټالیا کی په ګډه د اکزیمر دریم نسل ته د زدکړی په برخه کښی، انکشاف ورکړی دی. او ډیر شمیر زدکونکی یی پکی ثبت کړی دی. دا زدکونکی لومړی په فلم انکس کی او وروسته بیا په نورو ټولنیزو رسنیو او سایتونو کښی به خپل آدرس ولری او ګټه به ځینی واخلی.په دی اونی کی مو په فلم انکس کی یو مهم تصمیم ونیوه:


(Tumblr) ټولنیز سایت مو له خپل سایت (فلم انکس) سره ځای کړ او د سکور د کچی انډول مو د ټولنیزو رسنیو په برخه کی یو څه تغیرات راوستل.


لنکن ۱۵٪


تویتر او تمرلر ۱۰٪


ګوګل او فسبوک ۵٪ پورتنی تغیرات د مسلکی رسنیو د کچی په اساس وټاکل شول، او موږ به زدکونکی له مسلکی رسنیو سره آشنا کړو تر څو دوی هم د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړی. په هغه هیوادونو کی چی د انکشاف په حالت کی د ی ځوانان ډیر ژر هلته پرمختک کوی ځکه چی دوی لږ اقتصادی فرصت او لوړ فکر لری. دا ځوانان که دی زدکړی له څنګه یو څه اقتصادی لاسته راوړنی هم ولری نو لا ډیر پرمختګ به وکړی . دا چی موږ ولی ځینی سایتونو ته ارزښت ورکوو د زدکړی د توکو پر اساس دی . 


د زدکړی د پرمختګونو لپاره باید افغانستان او نور اسیایی هیوادونه ځان له اروپایی او امریکایی هیوادونو سره مقایسه کړی تر څو د دوی علمی کچه هم لوړه شی او ځان او خپل هیواد له نړی سره برابر کړی.


To Read English Topic Click Here About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160