صادرات و واردات افغانستان

Posted on at


صادرات و واردات اززمانه های قدیم در افغانستان داشته و این کشور به حیث راه تجارتی در آسیای جنوبی به حساب می رفت . و مرکزانتقا ل اسباب و سایل بین کشورهای مختلف جهان از راه ابریشم و راه های دیگر بوده است. به همین دلیل است که امروز نیز روابط تجارتی در افغانستان برای تعداد زیادی از کشور ها حایز اهمیت است . صادرات هم افغانستان را در دوره های گذشته صنایع دستی آن از جمله قالین بافی .گلیم بافی . یخن دوزی .نساجی و...... تشکیل می داد همچنان بر علاوه صنایع دستی  محصولات زراعتی آن نیز به خارج کشور صادر می شود که در رونق بازار تجارتی افغانستان نقش ارزنده ی را ایفا میکند طوریکه همه ما در مورد جنگ های 30 سال در افغانستان معلومات کافی داریم و می دانیم که این جنگ ها بر علاوه آن با که باعث آسیب به وضع اجتما عی در کشور گردیده صدمه جدی به اوضاع افتصادی آن نیز آورده است . و در حال حاضربه حیث یک کشور تولیدی نه بلکه مصرفی شناخته شده ولی تلاش های برای بر قراری روابط تجارتی بین افغانستان و کشور های بین الملی ایجاد شده و همچنان صادرات افغانستان از جمله صادرات پسته و زعفران نسبت به قبل پیشرفت کرده است.

اگر دولت به صنایع دستی و تولیدات داخلی و زراعت وهمچنان معادن توجه بیشتر نماید به صراحت می توان گفت افغانستان می تواند ترقی و پیشرفت کند از طریق صادرات و واردات .

ناگفته نماند که برعلاوه صنایع دستی کشور ما میوجات را هم می تواند صادر نماید . میوه جات صادراتی کشور ازقبیل انگور.سیب. انجیر.خربوزه .تربوزه .ناک . بهی و .......

و میوه جات خشک صادراتی مانند پسته . بادام . جلغوزه . کشمسش . خسته .  . هم در داخل افغانستان به مصرف میرسد وهم به خارج صادر می گردد.

 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160