صنایع و اهمیت آن در افغانستان

Posted on at


 


صنعت یک فعالیت تولیدی است که توسط دست با ماشین صورت میگیرد .


ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه که از زمین بدست میآید و ضروریات جوامع بشری را رفع میسازد .


فعالیت صنعتی که عبارت از عملیه  تغیر شکل مواد به غرض افزایش و کیفیت  و ارزش آنها میباشد که در تاریخ بشر سابقه طولانی دارد .


اهمیت صنایع به خصوص صنایع ماشنی در این است که در وقت کم مواد زیادی را تغیر شکل داده کیفیت و ارزش آن را بالا میبرد.


 مردم ما از زمانه های قدیم به صنایع دستی در دستگاهای کوچک  مصروف بودند. و وسایل مورد ضروری را میساختند که مثال خوب آن صنایع{- قالین بافیگلیم بافی- نمد بافی و..} میباشد


.


کشور ما با داشتن معادن زیاد ومتنوع محصولات گوناگون زراعتی و نیروی کافی کاری میتواند زمینه خوب را برای ایجاد صنایع و رشد آن  مساعد سازد.


صنایع به دو بخش تقسیم شده.


1- صنایع دستی


2- صنایع ماشنی


محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی بدست میآید مهمترین آن {غد-ز- کرک و…} میباشد.
و صنعت قالین بافی یکی از مهمترین صنعت دستی به شمار میرود .


و همچنان قالین بافی یکی از مهمترین بخش صادراتی افغانستان را تشکیل میدهد .


و قالین زیادتر در قسمت های  شمال غرب و غرب تولید میشود . که این تولیدات میتواند باعث رشد و انکشاف اقتصاد کشور گردد


.


 


اگر حکومت بتواند پالیسی خوب اقتصادی را برای حمایت  از صنایع  ملی در پیش گیرد شرایط لازم را برای ایجاد فابریکه ها و کارخانه ها  مساعد سازد بخش زیادی از اموال و اجناس ضروری  در وطن تولید و عایدات ملی بشر خواهد شد .


آنعده از کشور های جهان که بعد از انقلاب صنعتی برای انکشاف و رشد صنایع خویش کار کرده اند و امروز از جمله کشور های پیش رفته بشمار میرود  .


پس صنایع برای یک کشور حایز اهمیت است.About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160