شاگردان رسانه های اجتماعی در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه باغ نظرگاه

Posted on at


در جریان این هفته, تمام شاگردان مکتب لیسه باغ نظرگاه رخصت بودند اما شاگردان صنف کمپیوتر به صنف حاضر بودند و بیشترین از ایشان به بلاک نویسی شروع کرده بودند و فعالیت های زیادی به عرصه ی بلاک نویسی دارند و همچنان فعالیت های زیادی به سایت های اجتماعی داشتند به خصوص (Twitter, LinkedIn ,Film Annex و غیره...) .نظر یکی از شاگردان صنف کمپیوتر مکتب لیسه باغ نظر گاه: سایت های اجتماعی به فرد کمک می­کند تا بتواند کلامی و غیرکلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواند نظرات، عقاید، خواسته­ها، نیازها و هیجانات خود را ابراز و به­ هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.


نظر یکی دیگری از شاگردان صنف کمپیوترمکتب لیسه باغ نظرگاه در دنیای ارتباطات علمی، شبکه­های اجتماعی را می‌توان از بسترهای مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه‌های فردی و تشکیل سرمایه اجتماعی، به رشد و ارتقای سطح علم کمک کند.هدف کلی هر شبکه اجتماعی، ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان، هنرمندان و صاحبان حرفه­های متعدد است. تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی، از مسائل مهم و مورد توجه تمامی حوزه‌های علمی است. از این طریق، دانش فردی به دانش جمعی تبدیل و در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکلات دنیای علم بهره‌برداری می‌شود.About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160