آموزش شاگردان در افغانستان: گذارش هفته وار لیسه فتح

Posted on at


تمام مکاتب در حال رشد و پیشرفت میباشند و هر کدام میکوشند تا سطح علمی خود را افزایش دهند.


لیسه فتح نیز شامل این مکاتب میباشد که با داشتن لابراتوار و کتابخانه و صنف کامپیوتر به رشد آن افزوده شده است.


شروع دوره آموزشی کامپیوتر و انترنیت که از طرف شرکت افغان سیتادیل و موسسه فیلم انکس ادامه دارد و باعث افزایش سطح آموزشی شاگردان این لیسه شده است.در دوره آموزش کامپیوتر تدریس برنامه های اساسی و پایه کامپیوتر جریان دارد و شاگردان هر آن برنامه ای که در صنف تدریس میشود را می آموزند و روی آن برنامه فعالیت میکنند.


طوریکه همه ما میدانیم یکی از فکتور های مهم در آموزش استفاده از تکنالوژی و وسایل آن است که در اوایل یعنی حدود سالهای 1900 در بخش آموزشی از وسایل سمعی و بصری استفاده میکردند.


همرا با تجهیزات تکنالوژیکی در زمینه آموزش که نقش اصلی در بخش آموزشی دارد، پیشرفت های روز افزون در بخش آموزشی جریان دارد.


امروزه تکنالوژی آموزشی به عنوان یک علم کاربردی برای حل مساله های آموزشی جای خود را در دانشکده ها، مکاتب و دیگر مکان های تعلیمی گرفته است.
About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160