ازدواج می تواند عالی باشد

Posted on at


.

اما خبر خوش این است که ازدواج می تواند عالی وزیبا باشد.

چیزی در زندگی همتای تجربه کردن عشق وزندگی شادمانه یک زن و مرد با همدیگر نیست . چه زیبایست اگر بتوانید زندگی خود را با کسی سهیم شوید که بیش از هر کس در دنیا او را دوستدارد

 چه زیبایست با کسی ازدواج کنید که مانند شما باشد مثل شما دوست بدارد و بر اندازه شما

برای موفقیت ازدواجش تلاش کند واز هر قسمت شما را دوست بدارد و به رشد و تعالی افزایش

حرمت نفس شما کمک می کند . وقتی کسی را با این مشخصات پیدا می کند رویای تربه کردن

عشق عمیق و موفقیت کامل در شما قرار می گیرد اما همه چیز بشما بستگی دارد و با شما شروع

می شود همه بستگی به این ربط دارد که قسم همسری برای خود انتخاب می کنید و به رقم بسیار

دوستانه که در زمینه ازدواج وجود دارد ی توانید در مقایسه با پدر و مادر وپدر کلان و مادر کلان

خود با رعایت این اصول امکان انتخاب مدیرانه کسی را که می خواهد عمری با او زندگی


 About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160