امراض زراعتی

Posted on at


به نام خدا


زیادتر امراض زراعتی از کشور های دیگر به افغانستان وارد میشود مواشی های مه به مرض های گونا گون مبتلا هستند وارد کشور میشوند اگر معصولات وادراتی زراعتی به صورت درست کنترول نشود امکان دارد باعث انتقال امراض و افات زراعتی ونباتی و باعث ضرر رساندن به انسان , حیوان ومزارع زراعتی شود .

چندی پیش نیز امراض زراعتی باعث خرابی های زیادی در باغها و کشتزارهای یکی از ولسوالی های بامیان گردیده که مردم را بسیار خسارمند ساخته بود مرض های کرم خوردگی میوه جات و قنقوزک باعث شده بود که حاصلات این مرزعه داران از بین برود .  این در حالیست که محصولات چپه نمک این ولسوالی به کشورهای خارجی صادر می گردید.دولت افغانستان باید برای محصولات زراعتی امکاناتی را در نظر بگیرد تا بتواند با کیفیت بهتر این محصولات را در بازارهای جهانی به فروش برساند و هم بتوانند رتبه ای در این بخش بدست بیاورد اگر ما به زراعت افغانستان قدر بدیهم و یک تدابیر خوب زراعتی را بگیرم می توانیم جایگاه ویژه و خاصی را در جهان بدست بیاوریم .


در ضمن برای این پیشرفت معصولات زراعتی یک لابراتوار مجهز ضروری هست تا تمام مواد که از کشور های خارجی وارد افعانستان میشود به صورت درست کنترول شود بخاطریکه داشتن محصولات زراعتی عاری از هر گونه مرض اعتبار در داخلی و خارج کشور پیدا میکرد.و در ضمن از امکانات مهمی که در زراعت باعث تولید محصولات مختلف زراعتی می گردد آب و زمین و نیروی کار یا مزرعه دارن حرفه ای می باشد.من در اینده برای شما دوستان موضوعات زیادی را در ارتباط با زراعت و مشکلات ان در افغانستان خواهم گفت . دوستان سعی کنید تجربه های خودتان را به اشتراک بگذارید تا همه از انها بهره ببریم.


نویسنده : موسکا


 


 About the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160