فوتبال در افغانستان

Posted on at


 


فوتبال قبل از ورود طالبان در افغانستان به وجه احساً  وجود داشت اما با ورود آنها رو به خرابی رفت و در چند سال اخیر که طالبان حکمروا بودند به کلی از بین رفته بود اما با شکست خوردن طالبان دوباره ارزش و جایگاه خود را به دست آورد و تقریباً 13 سال میشود که بازیکنان ما  فوتبال می کنند و افتخارات بزرگی به افغانستان آوردند طوریکه امسال با شکست دادن تیم ملی پاکستان توانستند افتخار رفتن به مسابقات بعدی را بدست آورند.در مسابقات لیگ برتر سال گذشته که برگذار شد تیم فوتبال طوفان هریرود توانست به قهرمانی نایل آید وچهره های برتر در آن شناسایی شد.


اگر فوتبالیست ها در افغانستان حمایت شوند و برایشان کمک مالی گردد .نیاز هایشان بر آورده سازد انشأ الله در تمام جهان اول خواهد شد چون کشور ما درد دیده و خراب شده است و در طی سی دهه جنگ مردم  کشور ما بسیار کوشش کرده اند که خود رابه این مقام برسانند.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160