زندگی این هست ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

Posted on at


 


بنام خداوند یکتا


زندگی این هست ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر!اگر ارامی و راحتی معنی زندگی باشد


پس انسان هیچ وقت زندگی با معنی نخواهد داشت


بخاطریکه زندگی انسان ها همیشه با رنج ها مواجه میشود


زحمت که ما انسان ها برای ارامی زندگی خود میکشیم به معنی زنده بودن هست !


نه به معنی زندگی کردن ما باید با تمام زحمت ها و رنج ها و خوشی های زندگی , زنده بمانیم تا زندگی کنیم


چی قسم میتوانیم با دیگران رابط دوستانه برقرار کنیم ؟


برای برقرار ساختن رابطه سالم و مفید با دیگران باید تلاش کنیم تا یک زندگی ارام برای خود و دیگران محیا سازیم و کوشش کنیم که یک رفتار نیکو و سالم با دیگران داشته باشیم بعضی وقت ها است که یک حرف خوب میگویم تمام ان روز یک احساس خوب بما دست میدهد و زمانیکه یک حرف زشت میگویم همان روز چقدر به ما یک حساس بد دست میدهد


بعضی وقت ها میشود که ما انسان ها با صبر و حوصله و گاهی با یک اشاره و یا یک نگاه از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنیم این بسیار کار سخت نیست که ما انسان ها به ان عمل کرده نتوانیم بسیار یک کار ساده واسان است که میتواند یک قدم برای زندگی ارام خود برداشته باشد, انسان باید در مقابل هر حرفی چند لحظه سکوت کند وبرای یک پاسخ درست حوصله کند بعضی وقت ها است که برای پاسخ طرف مقابل فقط چند لحظه سکوت کردن کافی هست و یگان وقت ضروری هست تا در جواب طرف مقابل ساعت ها و یا روز ها فکر کرد که خدای نکرده یک پاسخ نادرست ندهد که باعث بهم خوردن و تحریک بیشتر ان گردد همیشه ما انسان ها باید سنجیده صحبت کنیم1: هیچ گاه این امید را نداشته باشید که دیگران مطابق به میل تان رفتار کند همان قسمیکه شما به میل دیگران رفتار نمیکنید پس از دیگران هم توقوع نداشته باشید پس همیشه به فامیل ودوستان خود حق بدهید به هر قسمیکه دوست دارند زندگی کنند طوریکه شکسپیر میگوید " من همیشه خوشحالم، میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند و زندگی کوتاه هست پس به زندگیت عشق بورز و خوشحال باش و لبخند بزن قبل از اینکه کدام نکته منفی ان را ببینی پس زندگی این است ، احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.2 : هیچ گاه کوشش نکنید گپ ها و یا خواسته خود را به زور سر شخصی دیگری بقبولانید .


3 : بعضی وقت ها لازم است نی بیبینید و نی بشنوید .


4 : حتا بعضی وقت ها لازم است متوجه نگاه خود هم باشیم نگاه کردن ها متفاوت هستند که یکی از توانای های عالی  چشم است


5 : همیشه خندان باشید و لبخند بزنید, لب ها نعمت های هست از طرف خداوند (ج) برای بشر ؛ همیشه از این هدیه  خداوندی استفاده کنیم .


پس بیاید لبخند بزنید ! با لبخند ارامش را به خود و اطرافیان تان هدیه کنید به همین ساده گی .


در پایان هرگز خداوند را فراموش نکنید !


نویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160