چگونه بیشتر و بیشتر خوش بین باشیم ؟

Posted on at


اگر شما دارای افکار منفی و یا به عبارت دیگر بدبین هستید به نکات دیل خوب توجه کنید.


1-چیزهای خوبی که اتفاق افتاده یا انجام دادید را یادداشت یا نوشته کنید.


در اخر روز فقط 10 دقیقه را اختصاص بدهید برای مرور کردن روزتان و چیز های که شما از انجام دادن انها و یا اتفاق افتادن انها خرسند و ممنون هستید را بنویسید.2-مغز تان را تمرین بدهید تا قبول کند که شما توانایی انجام دادن چیزهای خوب را دارید ویا این توانایی را دارید که سبب خوبی ها و پیشرفت ها در زندگی تان باشید.


گفتن چیز های معین به خودکه اگر انجام بدهید سبب موفقیت تان میشود را برای خود یک عادت بسازید.مثلا اگر من درس بخوانم میتوانم نمرات عالی تر کسب کنم . اگر من این کار را خوب تمرین کنم خوبتر انجام خواهم داد .اگر من درفلان سفربرای تفریح بروم میتوانم با دوستان جدیدی آشنا شوم.


3-وقتی کارها طوریکه توقع دارید پیش نمیرود یا خوب پیش نمیرود خودرا ملامت و یا مقصر نشناسید.


وقتی کار ها بطور صحیح پیش نمیرود صدای از داخل شما به شما چه میگوید؟ مثلا شما در یک امتحان ریاضی نمرات بدی گرفتید صدای از درون تان میگوید سبب ناکامی تو نالایقی توست تو ریاضی را نمیوتنی یاد بگیری.در عوض این شما میتوانید با خود بگویید که من نمرات بدی گرفتم بخاطری اینکه من به اندازه کافی درس نخوانده بودم و من اجازه نمیدهم دوباره این کار اتفاق بیافتد.ویا مثال دیگر دوست دختر شما از شما جدا شده بعوض اینکه بگویید من شکست خوردم و این جدایی بخاطر این است که من نالایق و بیکاره بودم با خود بگویید: اه حالا من فهمیدم که چرا مردم میگویند که جدایی بسیار دردناک و سخت است اما من میتوانم با بیرون رفتن همراه دوستانم خود را خوش نگاه کنم.4-وقتی کار مثبتی ویا مفیدی را انجام میدهید برای خود جایزه یا کریدیت بدهیدویا به عبارتی خود را تحسین کنید.


در باره تلاشی که انجام دادید تا این موفقیت را بدست اورید فکر کنید مثلا در باره اینکه شما چطور  برای یک امتحان امادگی گرفتید و تلاش کردید تا نتیجه خوبی گرفتید فکر کنید و بخود نیرو بدهید.در نیروی که شما بکار گرفتید و این تلاش شما را کمک کرده فکر کنید.


5- موانع در سر راه موقتی هستند. این جمله را به خود تکرار کنید.


اگر چیزی بخوبی پیش نرفت زود به خود بگویید که اینطور نخواهد ماند این ما نع موقتی است و این کار موفقانه پیش خواهد رفنت و یک پلان جدید برای انجام دادن ان کار طرح کنید.مثلا نتیجه امتحان من انطوریکه امید داشتم خوب نبود اما مشکلی نیست من این امتحان را دوباره تکرار میکنم و کامیاب خواهم شد .


6- توجه کنید که دیگران درباره خودشان چگونه صحبت میکنند.


ایا دوستان شما و یا اعضای فامیل تان خوشبین هستند یا بدبین مثلا ایا دوست تان میگوید من این غذا را سوختاندم بخاطریکه من اشپز خوبی نیستم ویا میگوید من این غذا را سوختاندم بخاطریکه من مشغول تماشا کردن صحنه جالبی از فلم بودم.


خوشبیتی یک طرز تفکری است که میتواند اموخته شود واین کار نیاز به وقت دارد  لذا ناامید نشوید فقط برای خود تکرار کنید که من میتوانم بیشتر خوشبین باشم و من برای این کار تمرین میکنمAbout the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160