کابوس های شب امتحان

Posted on at


کابوس های شب امتحانمشکلی که سالانه وجود دارد این است که درس خواندن در شب های امتحان به کابوس تبدیل میشود ، این موضوع برای کسانی که خوب درس خوانده اند یا برنامه ریزی کردند تا استرس نداشته باشند پایان سختی است


 .
استرس به میزان های کم و زیاد در افراد وجود دارد چه آنهایی که درس خوانده اند و چه آنهایی که درس نخوانده اند.
که البته استرس بستگی به عوامل مختلفی دارد یکی از آنها را میتوان سطح فهم شاگرد، ارتباط نداشتن دروس به افکار شاگرد و یا ارائه ندادن بهتر درس از جانب استاد میتوان عنوان کرد و یا اینکه استاد،مضمون را جلوه میدهد که گویا یک هیولای غول پیکر سد راه شاگرد است و این امر موجب میشود که شاگرد فقط به  فکر تیر شدن از امتحان باشد و این باعث تلف شدن مقدار زیادی از وقت و سرمایه گردد و هیچ نتیجه ی مطلوبی در آن مورد بدست نمی آید.
همچنان والدین نیز میتوانند در کاهش و افزایش استرس تأثیر گذار باشد


 .
به گفتۀ روانشناسان مقایسۀ شاگردان از جانب والدین،ترساندن ازو توقعات بیش از حد پدر و مادر،نبودن رخصتی بین دروس سخت،زمینۀ هر گونه استرس را فراهم میسازد.
کار شناسان تغذیه معتقد اند که غذای مناسب میتواند باعث کاهش استرس در فرد شود که مثال خوب آن مواد قندی مانند خرما و عسل و غیره میتواند باشد.
به هر صورت میتوان استرس را با درس خواندن روزانه و انباشته نکردن به شب های امتحان از بین برد.About the author

shahramshahriyar

Shahram Shahriyar was born in Herat Afghanistan.
He graduated from Hiwad high school in 1390 and now he is a university student in Herat university at engineering faculty.
He interested to mathematics,social medium & music.

Subscribe 0
160