تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد

Posted on at


تیم ملی فوتبال افغانستان پس ازقهرمانی در مسابقات جنوب آسیا، امروز به کابل برگشت. برای استقبال ازتیم ملی افغان، حامدکرزی رییس جمهور و تعدادی از وزیران کابینه، اعضای ولسی جرگه ومشرانوجرگه و هزاران تن از باشندگان پایتخت به میدان هوایی بین المللی کابل رفتند


 


باشنده گام کابل واکثر ولایات افغانستان ازشب گذشته تا اکنون بدون در نظر داشت قومیت ، نژاد، مذهب دست در دست هم داده بیرق های سه رنگ افغانستان را در دست های شان بوده و شعار های افغانستان زنده باد را سر میدادند. برایم بسیار خوش آیند بود که تیم فوتبال افغانستان بعداز سالها بین مردم افغانستان اتحاد واتفاق را یک بار دیگر زنده نمود .  افغانستان شب گذشته در بازی نهایی جام جنوب آسیا 2-0 در برابر هند برنده شد که اولین گل را مصطفی آزاد زوی در دقیقه 8 وارد دروازه هندوستان نمود .About the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160