پروژه فیلم نامه نویسی اکزمر؛ آموزش پایدار و اقتصاد پایدار در افغانستان

Posted on at


در جریان این هفته امتحان فیلم نامه نویسی (sanario) از شاگردانی که به این بخش علاقه مند بودند اخد گردید. و نتایج تعداد کامیابان اعلام گردیده. و در حال حاضر هر کدام از شاگردان به روی فیلم نامه های شان همراه با اساتید خود کار میکنند. که بعدآ آنرا داخل سیستم (Examer content creator) می گذارند٫ این سیستم، سیستمی است زمانی که شاگردان سناریو های شان را در آن میگذارند همه میتوانند آنرا ببینند و به اشتراک بگذارند٬ و این کار باعث یک رقابت آزاد  و سالم بین شاگردان شده و هر کدام شان میکوشند٫ تا با نوشتن sanario های جالب تر و جذاب تر صاحب جوایز نقدی گردند.تمامی شاگردان از این که با فیلم انکس آشنا شدند٬ و استعدادهای نهفته شان بروز کرده٫ و میتوانند مقالات شان را در داخل آن بگذارند تا حرف های ناگفته شان را به دیگران گفته و به اشتراک بگذارند. و بر علاوه کسب در آمد از راه مناسب و درست برایشان است٫ خرسند بوده و اظهار امتنان و سپاس گزاری از شرکت افغان سیتادیل نمودند.بر علاوه از این کار جدید یعنی فیلم نامه نویسی در Examer content creator در کنار بلاگ نویسی در فیلم انکس علاقه مندی زیاد و فعالیت های زیادی از خود نشان دادند. که این کار آنان باعث این شده که شاگردان دیگر نیز به محض اطلاع یافتن از بلاگ نویسی در فیلم انکس به آن روی آورده و در فیلم انکس برای خود اکانت می سازند و شروع به فعالیت در آن میکنند که  این باعث رشد و توسعه فیلم انکس شده است.About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160