نماز

Posted on at


 

        نماز ستون دین است . نماز بهترین وسیله ی نزدیک شدن به خداوند است . نماز بهترین توشه ی مومنان برای آخرت است . نماز راز قلب مومن است . و سبب رحمت الهی می شود . نماز روزی را زیاد می کند و نماز نماز گزار  را  از آتش دوزخ دور می کند .

 

       نماز از فحشا و منکر جلوگیری می کند وقتی شخصی نماز می خواند و آنچه  را که در نماز می خواند با حضور قلب متوجه می شود . معنا و مفهوم  آن را درک می کند و خداوند را در مقابل  خود احساس می کند . آنجاست که درک می کند که ذاتی وجود دارد که او را و جهان هستی را آفریده است . وتنها او است که انسان را می تواند در همه کارها کمک و یاری می رساند و تنها اوست که سزاوار و شایسته ی عبادت است .

 

        نماز دعا را مستجاب می کند . نماز نوری در صورت نماز گزار است . نماز چراغ قبر است و نماز گزار محبوب ملایکه است . نماز کفاره است بر گناهان و نماز گزار اعمالش قبول می شود . نماز سلاحی است در مقابل دشمن و شخص نماز گزار هیج گاه ترس از دشمن ندارد چون به برکت نماز وی خداوند نگهبان او است .

 

         نماز اولین سوال روز قیامت است . نماز مناجات با پروردگار است . نماز نور و سایه در محشر است . نماز شفاعت بین نماز گزار و ملک الموت است . ودر اخیر می توان گفت که نماز کلید جنت است .

 

 

  :by khanaqaAbout the author

160