خوش بخــــــــــــــــــــــتی چگونه بدست میاید؟؟؟

Posted on atخوشبختی آن لبخند کوتاهی است که هر صبح موقع بیدار شدن تحویل دنیا میدی و در تمام  روز آنرا در وجودت احساس میکنی چون حسی است که توسط  قلب احساس میشود و در حالت های مختلف نظر به شرایط درک میشوداما گاهی اوقات بعضی انسانها از خوشبختی به طریقه نادرست استفاده میکنند یا اینکه فکر میکنند که شاید خوشبختی فقط بر مادیات و یا اینکه عیش و نوش استوار است و به این عقیده اند که مادیات تمام خوشی های زندگی را برایشان میدهد و به فکر این هستند که چی وقت و چه گونه به آنها برسد و آنقد غرق هستند که اصلا به فکر آخرت و روز جزا نمیباشند و از تمام کارهای و چیزهای که در دنیا میگذرد غافل هستند و تنها به مادیات دنیوی می اندیشند و این دنیای فانی شده را نسبت به همه چیز ترجیع میدهند اما هیچگاه به این نمی اندیشند که خوشبختی که به اساس این کارها استوار باشد هیچگاه زیبا و خوشایند نمیتواند باشد


 


چون باید خوشبختی واقعی را از عمق قلب احساس نمود، چنانچه خداوند بزرگ میفرماید انسان خوشبخت شخصی بوده میتواند که زضایت خداوند را جستجو کند و به رضای او راضی باشد و به او عشق بورزد و خود را در راه دین عیار سازد، خود را نزد وجدانش آرام احساس کند. انسان خوشبخت کسی است که اطرافیانش از دست وی در آزار و اذیت قرار نداشته باشند و از رزق و برق دنیا آگاه باشدحتی به اندازه که بتواند به آخرت خود اندیشه کند و از یاد آخرتش غافل نباشد و همیشه به این اندیشه کند که خوشبختی میتواند انسان را به غله های بلند موفقیت برساند 


 
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160