از انتخابات چی خبر

Posted on at


 


اخرین کار های در پروسه انتخابات صورت گرقت معرفی اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی است این کمیسیمون يک نهاد مستقل افغانی می باشد  وبرای از بین بردن تخطی های انتخاباتی است که در جریان انتخابات 1393 صورت میگیرد کار خواهد کرد.


در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواستار همکاری علمای افغان شده است.


 


بعد از کشمکش ها برای تعین اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی حالا بحث روی کار این کمیسیون است که تا چی حدی میتوااند مورد قبول جامعه افغانی باشد و تا چی حد میتواند با کار موثر اختلافات انتخاباتی را کاهش دهد و مردم را قناعت بدهد.


در همین حال ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری و شورا های ولایتی شروع شده است یکی از شرایط نامزد شدن   نامزد واجد شرایط ریاست جمهوری باید


یکصد هزار رای حمایتی و برای نامزد شورا های ولایتی دو تا سه صد رای حمایتی ضروری میباشدهمچنان برای توزیع کارت رای دهی در ولسوالی ها محلات رای دهی شروع به فعالیت کرده است  و نیرو های امنیتی برای تامین بهبود انتخابات 1393


عملیات های نظامی را برای امن ساختن ولسوالی ها ی نا امن آغاز کرده است اما بعید بنظر میرسد که نیرو امنیتی به خوبی امنیت تمام نقاط کشور را تامین کنند.در این روز ها بحث انتخابات موضوع حاد روز را تشکیل میدهد اما تا حال هیچ گروه مشخص از خود راهکار های انتخاباتی نداشته است .


دولت مردان هم خاموش ننشسته و با نامزد مشخص حمایت خود را در روز های نزدیک اعلان خواهد کرد. اما نباید از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی استفاده شود که این کار خلاف قانون انتخابات است


خوب همه منتظر کاندید کردن شخص مورد نظر خود است تا با حمایت خود بتواند رای مردم را بدست آورد. ایتلاف های انتخاباتی نیز در تلاش است تا نامزد مورد نظر خود را برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری معرفی کند اما این مردم است که سرنوشت انتخابات را رقم میزند.About the author

160