دستگاه چاپ چیگونه آغاز به کار نمود

Posted on at


 


پیش از  ساختن دستگاه چاپ  انسا  ن بادست کتابهارا می نویشت و سال ها طول میکشید ت یک  کتاب را  کامل میکردند .


 هیچ وسیله  ای  هم برای کپی  برداشتن از کتاب وجود نداشت  .


اختراع دستگاه چاپ وظیفه را بسیار آسان نمود .  هر روز ملیون ها کتاب مختلف کارمجلات روز نامه ها  ; کارت های تبریکی ، چکها ، یاد داشت ها ، و غیره  در دنیا چاپ میشود .چاپ ابتدا از چین شروع شد.. در سال /868/ میلادی ، پس از  حکاکی حروف بر روی چوب و فلزات ، اولین کتاب به چاپ رسید . در


واسط قرن 15 ، اولین  دستگاه چاپ  دنیا.یوهان گوتنبرگ آلمانی طرح کرد. اما امتیاز آن متعلق به ویلیام کا گ ستون  انگلیسی برای تاسیس اولین دستگاه چاپ موفقیت آمیز در سال / 1476/ میلادی است . پس از آن پیشرفت در این زمینه بسیار کند انجام گرفت اما با اخترا ع مو تور بخار و برق در قرن 19 در تکنو لو ژی چاپ پیشر فتهای   قابل تو جوع صورت میگیرفت در این زمان دستگاه حروف چینی تکمیل شده بود .


  این دستگاه ها انسان را قادر می ساخت تا به سر عت ماشین تحریر ، حروف را در کنار هم قراردهند .


قبلا حروف چینی به صورت دستی انجام میگرفت ووقت ز یادی هدر میرفت . این روش هنوز در بسیاری از کشور های در حال توسعه مورد استفاده است . امروز رویش های چاپ زیادی وجود دارد . بعضی از روش های که بطور گسترده استفاده  قرار میگیرد عبارت انداز : چاپ حروفی، چاپ لیتو گرافی و چاپ گراور . لیتو گرافی  موجب تکامل چاپ افسون گشت . در سیتم ، موضوع چاپ باروش عکسبرداری آماده میشود . بعضی دستگا های حروف چینی عکس جدید ، به وسیله کامپیوتر کنتر ل میکردند . دستگاه چاپ سهم عظیمی در افزایش و حفظ معلومات انسان دارد . در  بدوران فتحعلی شاه قاجار باز میگردد . نخستین چاپخانه تشویق عباس میرزا ولیعمد در تبریز دایر شد.About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160