روش من در زنده گی (یک تجربه)

Posted on at


زنده گی راه های گوناگونی دارد کسی نمیتواند قضاوت کند که میتوان ازین راه ها به آسانی گذشت یا با پیمودن مشکلات زیادی از این راه ها گذشت . چرا که زنده گی کردن قضاوت نمیخواهد صبر و تحمل میخواهد اگر صبر و تحمل داشتی پس در تمام امور و عرصه های رنده گی خود موفق خواهی شد و اگر از روی احساسات و عواطف به راه های زنده گی ادامه دادی پس نمیتوان زنده گی را چنین پیش برد.

زنده گی ! زحمت میخواهد , رنج میخواهد ,  درد میخواهد , پیمودن مشکلات زیادی را میخواهد , صبر و تحمل میخواهد .....نه احساسات و عواطف. در زنده گی باید با هزار مشکلات مقابله کنید درد و رنج را متقابل شوید در مقابل مشکلات صبر را پیشه کنید و زحمت بکشید تا به خواست تان برسید. (نابرده رنج  گنج میسر نمی شود No pain , No gain  ) مهمترین  کاربرد در زنده گی صبر و تحمل و حوصله و بکار گرفتن از مفکوره های مثبت وافکار سالم است . عنوان مقاله من (روش من در زنده گی ) است شاید این پیش کسانیکه این مقاله را میخوانند یک سوال باشد که چرا عنوان این مقاله چنین است و ادامه اش در مورد صبر و حوصله .....؟ من هر مطلبی را که مینویسم یک تجربه است که من آن را گذراندم.

انسان  که خورد است عاقل است اما نادان ..... منظورم را ازین جمله کسی نمیداند که این جمله چی معنی میدهد ,  راه های که من پیمودم اگر شما  بپیمایید آن وقت به مفهوم این جمله خواهی رسید  اما ازین راه ها  گذشتن آسان نیست باید درک تان عمیق  باشد تا از این راها گذشت . این جمله را که من نوشته  کرده ام حتما کدام دلیلی  ام دارم , اما کسانیکه تنها قضاوت کننده هستند فکر نکرده و سخنی به نویسنده میزنند که باعث تمسخر آن شود  این یک عمل ناشایسته برای یک انسان است  . ( بی دلیل نمیتوان حرف زد , و نمیتوان یک جمله را نوشت  , انسان باید خاصیت یک انسان را داشته باشد نه شیطان را  ..... فردینا عالمیار

قبل از اینکه در مورد کسی قضاوت کنید باید بی اندیشید و درک کنید که طرف مقابل از چی سختی های گذشته است  و چی  دردی کشیده است خود را به جای او قرار داده و با خود بگوید که اگر من بجای این بودم آیا توان کشیدن این همه درد را داشتم ؟؟؟؟؟  سخت است  ......سخت است قضاوت کردن در مورد کسی که درد و رنج کشیده و مهم تر از همه درک کردن آن .....

در اول  من خودم با مشکلات زیادی روبرو شدم سختی های دنیا را متقابل شدم ,  زود گذر و زود خسته میشدم  , کارها را برایم سخت میگرفتم زیاد رنج بر بودم از این که چرا نمیتوانم به آسانی از مشکلات  زنده گی بگذرم   در زنده گی هیچ وقت از صبر کار نگرفته بودم اگر مشکلم آسان هم بود فکر میکردم سخت است   و نمیتوانم که از این مشکل  رهایی یابم  درست است که هر کس در زنده گی  مشکل دارد و سختی میبیتد , بعضی  ها مشکل  اقتصادی , بعضی  ها مشکل خانواده گی , بعضی ها مشکل  کاری ..... خلاصه هر نوع مشکل در زنده گی بشر   وجود دارد شاید من ازین مشکلات نداشتم  اما هر چی بود نامش مشکل  بود و هر مشکل از خود راه و طریق حلی دارد که افسوس بعضی از مردم در جستجوا باشی راه حلش نیستند . من خودم همین جوری بودم سختگیر بودم و صبر نداشتم  .....

اما....! نخواستم دیگر چنین باشم روش خود را مفکوره هایم را تغییر دادم و صبر را پیشه کردم . در قدم اول یاری خداوند بزرگ و منان و بعدا همین صبر و حوصله بود که حال من به این مقام رسیدم و خوش هستم در امور زنده گی .....شاید برای بعضی ها آشنا باشم ...(فردینا عالمیار) یک تن از شاگردان لیسه محجوبه هروی , من هم  یک شاگرد عادی مثل دیگر شاگردان هستم و یک مقاله نویس  خوشبین به آینده  , من میتوانم هر کار را انجام بدهم  اگر خواسته باشم هر نوع مقاله را میتوانم بنویسم در صورتیکه  تمرکز به موضوع داشته باشم . مقاله نویسی   کار آسانی نیست از خود قاعده و قوانینی دارد که باید از آن پیروی کرد .

قبل از اینکه روش خود را در زنده گی تغییر نداده بودم خیلی بی جرعت بودم  نمیتوانستم پیش روی صنف بروم و دروس را تشریح بدهم , اگر کدام مصاحبه یا کدام سوالی راجع به مکتب و دروس داشتند همصنفیانم میرفتند اما من نمیتوانستم ..... چرا که  حاکم بر نفس خود نبودم و ترس داشتم ....اما! حالا  پیشرفت کردم  اعتماد به نفس دارم موفق هستم ترس را از دلم دور کردم هر نوع مصاحبه , جمله یا کدام سخنی خواسته باشد میتوانم برایشان با بهترین الفاظ ارایه نمایم .....به ساده گی به روشم ادامه میدهم  خوشی من خوشی دیگران است ( چی خبر فردا باشیم یا نباشیم ) من برای خودم زنده گی میکنم نه برای مردم از همین لحاظ به راه و روش خودم ادامه میدهم

هفته قبل از تلویزیون طلوع و الجزیره برای مصاحبه آمده بودند خوشبختانه توانستم که مصاحبه بدهم .و میتوانید به Account FilmAnnex خود رفته MahjubeHerawi High school را Search  کنید و مصاحبه من را ببینید . ..... . کسانیکه این مقاله را میخوانند به خصوص مقاله نویسان نظر خود را بدهند هر نظر شما برایم مهم است اگر مقاله من مشکل هم داشت میتوانید بگویید تا درستش کنم .

(گنج من در صبر من است )

تغییر دادم راه ام را 

گذراندم مشکلانم را

هر چی در گذشته بود گذشت

چون پیشه کردم در زنده گیم صبر را

 

نویسنده : فردینا عالمیار   :-)About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160