!روزت مبارک باد

Posted on at

ای که چون شمع در همه کانون های زندگی همه و همه از نور تو درخشانند.


ای که چون چراغی در راه رو تاریک و باریک رهنمایی.


ای که می‌سوزی و می‌سازی تویی.


ای که تاج سر جمله هنرها تویی.


ای که زیور علم و دانش تویی.


ای که آغازگر راه بر هدف تویی.


ای که در عالم علم هرچه هست از بر توست.


ای که در حرف ساز ات محبت، علم، لطف و مرحمت نهفته شده است.


ای که بیش از دیگران در عطف خدا قرار گرفته‌یی.


ای که پیامبر خدا (ص) ترا ستوده است.


آری!


این همه در وجود کسی نیست جز معلم!


روزت مبارک!
محمد الیاس حاتمی
About the author

mohmmadelyas

Journalist
Kabul University

Subscribe 0
160