چراغی روشن در شب های تاریک

Posted on at


 


معلم یکی از اشخاص مهم در جامعه است که در تعلیم و تربیه افراد جامعه نقش به سزایی دارد. و هر جامعه به بودن معلمین و اساتید در پیشرفت علمی و فرهنگی ضرورت بسیاری دارد.


معلمی نیز شغل انبیاست که یک شغل مقدس و محترم است حتی در نزد خداوند . زیرا آموختن و آموزاندن هنر والایی ست ارزش بالایی دارد.


معلم همانند شمعی روشن است در شبهای تاریک  خودش می سوزد و بقیه از نور آن استفاده میکنند. هم چنان مانند درخت پر باری است که دیگران از ثمره ی آن که علم و دانش است فایده میگیرند.استاد بسیار فداکارانه زحمت بسیاری می کشند تا افراد سالمی را به جامعه تحویل دهند. آنها همانند والدین دوم برای کودکان هستند که به آنها نوشتن, خواندن می آموزند و برای یادگیری آنها تا حد توان تلاش میکنند. آنها به مردم جامعه خدمت فراوانی میکنند.


معلمی اصل و پایه تمام شغل هاست زیرا تمام دکتران, مهندسان و باقی شاغلان روزی زیر دست یک معلم پرورش یافته اند پس ما باید علم خویش را مدیون تمام معلمان مهربان باشیم و از صمیم قلب از آنها سپاس گزار باشیم .


اگر معلم وجود نداشت کسی نبود که علم را به مردم بیاموزد و تمام انسان ها در جهل و نادانی به سر می بردند. و علم پیشرفتی نمیکرد.اساس تعلیم و تعلم کودکان و آینده آنها به دست معلمان میباشد . نقش آنها در آینده کودکان بسیار پررنگ و موثر است.
معلمان راهنمایان مهربان و دلسوزی هستند که راه درست را به ما نشان میدهند و ما را از جهل و نادانی و راه تاریکی به سمت علم و روشنایی هدایت میکنند.


بیایید قدر این عزیزان را بدانیم و از همین جا از تمامی آنها قدر دانی کنیم بخاطر تمام زحماتی که برای ما کشیده اند و تمام آموخته هایی که از آنها بدست آورده ایم.


و خدا را شاکر باشیم به خاطر بودنشان...


معلم عزیزم از همین جا دست بوستان هستم و روزتان را برایتان تبریک می گویم ... دوستتان دارم!


 


زهـــــــرا ابـــــــراهیـــمی


 About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160