راه حل تحصیل زنان است

Posted on at

This post is also available in:

طوری که میدانیم مبارزه برای تساوی جنسیت دنیا را تغییر داده. در هر کشوری زنان کنترل چشمگیری را در زندگی شخصی خود و دسترسی به آموزش چیزی که به بسیاری از ماها اعطا شده دست یافته اند.

من شیفته برنامه ای از بی بی سی شدم  که در آن ۱۰۰ زن  دنیا را از دید زنانی نشان میدهند که در ملیت های متفاوت زندگی میکنند و دنیای ما را میسازند.

طوری که ما میدانیم، مبارزه برای تساوی جنسیت ، بویژه برای حقوق زنان در کشورهایی که مردها بر آن حکمروایی میکنند ادامه دارد. اما چیزی که من در برنامه جدید بی بی سی به آن علاقه مندم اخبار خوبی در مورد پیشرفت زنان در کشورهای جهان سوم را ارائه میکند. 

برای مثال، زنان بیشتری هم اکنون به مکاتب میروند، اکثر آنها مکتب را به اتمام نمیرسانند، بخصوص در کشورهای فقیر مانند سومالی، سیرالئون و بسیاری از کشورهای دیگر.

اگر ما بتوانیم این تعداد را در سراسر دنیا با در نظر داشت اینکه ۲/۳ زنان در حدود ۷۷۴ میلیون بزرگسال زن  بی سواد هستند کاهش دهیم، توانسته ایم دنیا را بهبود ببخشیم.  

ورلد بانک معتقد است که بهبود وضعیت آموزشی زنان ، مرگ و میر را کاهش داده و به صحت و آگاهی نسل بعدی افزوده است. این بسیار ساده است. اگر شما زنان را آموزش دهید ، به پیشرفت دنیا کمک نموده اید.

امروزه تقریبا هر زنی در سراسر دنیا فرصت رای دادن را دارد، این پیشرفت چشمگیری از ۶۰ سال پیش تا کنون است. 

اما حقیقت امر این است که زنان بطور مداوم در کشورهای تحت سلطه مردان ، بویژه کشورهای فقیر که بیشترین آمار زاد و ولد، خشونت بر علیه زنان و ترک اجباری مدرسه وجود دارد در تلاشند. 


یکی از سخت گیر ترین کشورها برای زنان که امیدوارم از طریق آموزش بتوانیم وضعیت زنان را بهبود ببخشیم ، زنان در افغانستان میباشند. اخیرا، نیمی از دخترانی که در افغانستان به شوهر داده میشوند، زیر ۱۶ سال سن دارند و ۸۷٪ زنان از خشونت های خانوادگی سخن گفته اند.

آموزش زنان راه حلی برای میلیون ها زن در سراسر دنیا میباشد، بخصوص در افغانستان، که بطرز ویژه ای بعد از فروپاشی حکومت طالبان پیشرفت کرده است.

در پایان اینکه زنان کلیدی برای پیشرفت در هر کشوری در دنیا هستند. ۳.۵ بیلیون زن در دنیا وجود دارد که میتوانند به پیشرفت در جامعه در صورتی که به آنها فرصت داده شود و آموزش کافی داشته باشند، کمک کنند. پس بیاییم آگاه باشیم و از هر طریق ممکنه به آموزش زنان در دنیا کمک نماییم. 

 About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 197
160