رخصتی های غیر رسمی!!

Posted on at


 


رخصتی های غیر رسمی!!


نمیدانم ما افغانها کی میخواهیم دست از تنبلی خود برداریم و مسولیتی که بر دوشمان است بشناسیم ودر مقابل انجام آن سهل انگاری نکنیم


بدمان نیاید اما عادت کردیم به بیکاری و از زیر کار در رفتن!


من نمیدانم کجای دنیا در کدام قانون نوشته شده است شما یک هفته قبل از یک مناسبت که رخصتی است، دست از کارو زندگی و تلاش بکشید؟ مثلا همین عید پیش رو! به بهانه آمادگی گرفتن برای عید یک هفته قبل  و یک هفته بعد از عید برای خودمان رخصتی درست میکنیم


دوران مکتب از این رخصتی ها زیاد پیش میآمد چون تشکیل صنف و شروع درس تق و لق بود اما دیگر واقعا در پوهنتون آدم توقع همچین سهل انگاری ندارد!خیلی مواقعی که حاضر هستیم درس میخوانیم که باز به افتخار هرچیزی یکی دو هفته هم نمیآییم!تازه هماهنگ هم میکنیم!


و اگر خدای نکرده یک نفر حاضر باشد از طرف کل صنف توبیخ میشود که چرا بی اتفاقی کردی!!!خدا را شکر نصف سال را که خواب تشریف داریم!نصف دیگرش که موقع تلاش است و به قولی زندگی کردن به بهانه این دو روز بین دو رخصتی است و نمیدانم هنوز اول سال است صنف ها تشکیل نشده و عید است هیچکس نمیآید و .........رخصت  هستیم!


 با این وضع درس خواندن کشور معلوم است آینده کشورمان بسی روشن و چشمگیر است!!!خداوند آخرو عاقبت مان را بخیر کند.....


 About the author

160