بفرمایید شام

Posted on at


این تلویزیون منو تو یک برنامه داره به نام بفرمایید شام 


خیلی ساده 4 نفر در 4 شب خونه هم می روند و شام می خورند و به همدیگر نمره می دهند


حالا این برنامه شده پر بیننده ترین برنامه شبکه های فارسی زبان


خدایی دمشون گرم یک ایده خوب یک تیم خوب و اینم نتیجش


 160