چرا ما به خانواده نیاز داریم؟

Posted on at


تمام مخلوقات و انسان ها از تولد نیاز به خانواده دارند. چرا که نمی توانند بدون خانواده و مراقبت های انها زنده بمانند و هم چنان وقتی که بزرگ تر شوند به حمایت پدرو مادر ضرورت دارند تا برای شان غذا ، لباس و مسکن درست اماده سازند تا به مکتب بروند و درس بخوانند. خواهران و برادران بزرگتر هر کدام او را در درس خواندن کمک میکنند.انسان وقت متولد میشود از والدین و سایر اعظای  خانوانده  خود سخن گفتن را که گام اول در زنده گی است فرا می گیرد. خانواده اعظای خود را از لحاظ اقتصاد و عاطفی حمایت وپشتبانی می کند . غذا، پوشاک ، خرج تحصیل و سایر نیاز های مادی انها را تامین می کند. در مواقعی که اعضای یک خانواده بامشکلی روبرو شوند با رهنمایی و کمک ، انها را حمایت و هدایت  میکنند.


 


البته نباید فراموش کرد که همه بچه های هم سن با خانواده خود زنده گی نمی کنند. در این صورت افراد بزرگسال دیگری از خویشاوندان یا اعضای دیگرجامعه جایگزین پدر و مادر میشوند در نتیجه فرد تنها نمی ماند و نیاز های مادی و عاطفی او توسط افراد دیگر تامین می شود و همچنان در  یک خانواده خوب هیچ یک از اعظای خانواده نظریات خود را بر دیگران تحمیل نمی کند به ویژه  پدر و مادر که صلاحیت بیشتری در خانواده دارند سعی می کنند نظریات فرزندان خود را بشنوند اگر غلط باشد انها را رهنمایی کنند . همچنان انسانها بیش از همه برای اعضای خانواده خود فداکار میباشد. دوستان عزیز پس شما در خانواده خود با پدر ، مادر، خواهر و برادر چگونه رفتار میکنید؟  ایا به اعظای خانواده خود به بزرگسالان احترام قایل هستید؟ از انها انتظار دارید با شما چگونه رفتار داشته باشند؟


 


و ناگفته نباید ماند که ومنز انکس در عرصه کمک با خانم ها بسیار فعالیت دارد و خانم های که در خانه دارای یک یا دو طفل بی سر پرست است کمک و همکاری میکند. حتا شرایط برای شان محیا کرده است که انها در خانه استفاده کنند.من هم تشکری میکنم از ومنز انکس که زمینه کار را برای خانم ها محیا کرده است.


نوسنده: انوش بارکزیAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160