علت گرایش جوانان به سگرت کشیدن

Posted on at


سگرت کشیدن موجب فرسایش مغز می شود و به عبارت دیگر بر حافظ ،یادگیری ومنطق افراد تاثیر منفی می گذارد و سبب کاهش قابلیت های شناختی می شود سگرت کشیدن فشار خون را افزایش می دهد ، محققان ثابت کرده اند که دود سگرت حاوی ۱۰۰ ترکیب سمی و ۷۰ ترکیب سرطان زا است قرار کرفتن مکرر افراد در معرض دود سگرت اثرات مخربی روی DNA می گذارد که بدن قادر به ترمیم آن نخواهد بود البته دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حتا یک با قرار گرفتن در معرض دود سگرت نیز می تواند در آینده باعث ابتلا به بیماری های قلبی عروقی شودحال علل گرایش جوانان به سگرت کشیدن چیست؟


بیشتر عوامل اجتماعی است که سبب اعتیاد جوانان به سگرت می شود یکی از دلایل عمده شاید الگو قرار دادن بزرگسالان و یا افراد و اشخاص معروف که شهرت اجتماعی دارد در صورتیکه بیبیند پدر مادر یا اشخاص که مورد علاقه نوجوان است سکرت می کنند جوان به دلیل محبت یا علاقه که به آنها دارند تحریک به کشیدن سگرت می شود روش و عادت دوستان خود می روند که درین موقع یا از طرف دوستان شان تشویق به کشیدن سگرت می شود ویا هم به دلیل اینکه سازگاری و هم خوانی با دوستان شان داشته باشند .مگر به نظر من تعداد کثیری از جوانان امروز به دلیل کم کردن اظطراب شان و کاهش غم واندوه خود، فرار از فشارهای اجتماعی و به نحوه درد خود را تسکین می کنند . که این گونه سگریتی ها شاید بیشتر در بین افراد بیسواد و فقیر جامعه دیده می شود اما دلیل سیگرتی شدن دانشگاهیان چیست؟  در ین مورد با تعداد از دانشجویان معتاد به سگرت دانشکاه کابل صحبت کردم آنهاعلت های علت های عجیب از معتاد شدن شان به سگرت را مطرح کردند که در ذیل به طور مختصر بیان می کنم.


(بخاطر مشکلات زندکی به سگرت رو آوردم و از این طریق خود را آرامش می دهم)


( سگرت کشیدن برایم غرور است؛ وتعداد کثیری جوانان دانشگاهی به همین دلیل سگرتی هستند )


و تعداد هم به دلیل یک بار امتحان کردن در جمع دوستان شان معتاد شده بودند که تعداد کثیری از جوانان دانشگاهی از همین طریق معتاد می شوندامروز مصرف سگرت به شکل روز افزون در جامعه رو به افزایش است با وجود دلایل ذکر شده یکی هم  در دسترس و ارزان بودن سگرت نیز از علل گرایش جوانان و نوجوانان به سگرت می باشد. سگرت که بدون هیچ گونه محدویتی در کوچه و بازار به پول کم به فروش می رسد جوانان بخاطر خوش ساختن موقت خود سگرت را وسیله می سازند در حالیکه همه  می دانیم سگرت دریچه ورود انسان به انواع اعتیاد دانست با آنهم تعداد کثیری جوانان سگرتی هستند .


برای ترک سگرت باید جوان باورمند به ضرر های ناشی از اعتیاد از سگرت شود که بیشترین نقش را می تواند خانواده ها و والدین جوان درین مسئله داشته باشند. والدین نباید به شکل تحقیر آمیز با به دلایل منطقی جوانان شان را تشویق به ترک سگرت کنند و هم چنان رسانه ها که نقش بسزا در تغیر دادن افکار مردمان یک جامعه دارند پرگرام های تبلیغی برای ترک دخانیات تهیه و نشرکنند
About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160