زندگی بدون برخی از اعضای بدن مان

Posted on at


زندگی بدون برخی از اعضای بدن مان


بدن انسان مقاومت زیادی در مقابل حوادث دارد, و می تواند با تحمل صدمات زیاد زنده بماند و به وضع موجود عادت کند. حتی ممکن است انسان برخی از اعضای بدن خود را  نیز از دست بدهد و بازهم به زندگی ادامه میدهد.


عضوهایی مانند: لوزه و پاندیس نقش خیلی مهم در زنده ماندن ندارد, و اگر عفونت پیدا کنند, ممکن است جراح تصمیم بگیرد آنها را بردارد, بی آنکه عوارض شدیدی به دنبال داشته باشند.


گاهی مجبور می شوند از روده ی کوچک چند سانتیمتر بردارند, تا بقیه بتواند کار خود را به نحو صحیح انجام دهد. برخی از اعضای بدن نیز جفت هستند. به عنوان مثال شما یک جفت کلیه و یک جفت ریه دارید, اگر یک ریه و یا یک کلیه نتواند وظیفه ای خود را انجام دهد, و سلامت شما را تهدید کند, جراخ می تواند عضو مریض را حذف کرده و شما را از عفونت آن آسوده سازد. در این صورت عضو دیگری برای زنده ماندن کافی است. از سوی دیگر شما هر روز در محیط زندگی خود با افرادی سر وکار دارید که یک دست یا پا و یا هردوتا را از دست داده اند. با وجود این به زندگی ادامه می دهند.


اما بعضی از اعضای بدن از قبیل قلب و کبد که رل خیلی مهمی در اداره ی بدن دارند و هیچ کدام نیز جفت نیسنتد, اگر از کار باز ماندد, زندگی متوقف می شود. در این مورد نیز اعضای بدن کسانی که در اثر تصادفات فوت شده اند, استفاده کرد. که شخص نابینا مجبور به زندگی در ظلمت کامل است. عجیب این که فرد نابینا هم در  تاریکی مطلق می تواند زندگی ادامه دهد. و برخی از نابینایان فهم بیضشتری از بینایان دارند امیدواریم دوستای عزیز شکر خداوند را بجای اورده و راضی به رضای خداوند باشن با آنچه که از جانب خداوند بدست آوردند.


.با تشکر


عمر زبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160