ارزیابی فعالیت ومنز انکس در لیسه عالی نظرگاه هرات

Posted on at


از آن جا که در این اواخر افغانستان رشد چشم گیر در عرصه معارف داشته است و این رشد قابل ستایش است ، در این اواخر با ایجاد دفتر فلم انکس در افغانستان با رهبری دوشیزه رویا محبوب ،این سایت توانسته در قسمت رشد اجتماعی و توانایی های دختران کار های موثر را انجام بدهد.

یکی از این کارها ،همکاری با شاگردان طبقه اناث لیسه عالی نظرگاه هرات است .لیسه عالی نظرگاه هرات یکی از مکاتب ثبت شده در فلم انکس است که شاگردان اناث ان با فلم انکس کار میکنند. از زمان آغاز بلاگ نویسی توسط شاگردان این مکتب سطح دانش این شاگردان بلند رفته و از این کار خرسند به نظر میرسند و از این کار تجارب جدید بدست اورده اند.

در همین حال شاگردان مکاتب با تشویق، از کار فلم انکس و ومنز انکس میگویند. که این کار ما را با جهان مرتبط ساخته،  از تحولات جهان و منطقه به اسرع وقت باخبر میسازد.

آنان با تاکید بر دوام این کار خواهان تغیرات مثبت در این زمینه هستند. این مکتب با در جریان گذاشتن کار های هفته وار خود از طریق فلم انکس بیشتر به کار خود پایدار شده است.  این کار خود زمینه فعالیت های شاگردان را بیشتر ساخته و آنها را تشویق به نوشتن بلاگ های گوناگون کرده است. به امید ان روز که دیگر هیچ دختر افغان از دختر بودن خود رنج نکشد و بتواند مثل دیگر بانوان جهان به حقوق خود برسند و از حق مسلم خود برخوردار شوند

یک نقل قول مستقیم از گفته های یکی از استادان لیسه عالی نظرگاه هرات:

در ابتدا شاگردان شناخت کافی از رسانه های اجتماعی مانند: فیسبوک، تویتر، لینکدین، یوتیوب، تملر و غیره نداشتند و با اشتراک کردن صنف های انترنتی که فلم انکس برای شاگردان مکتب مهیا کرده است توانستند تا با رسانه های اجتماعی آشنا شوند و با جهان ارتباط برقرار کنند.

نویسنده: یکی از شاگردان مکتب نظر گاه

  .

 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160