چگونه می توان فرهنگ مطالعه را ترویج نمود

Posted on at


 


مطالعه و کسب علم و دانش زیر بنا و زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور و راهگشای بهروزی -سعادتمندی و فرزانگی جامعه و   انسانهاست، مطالعه در واقع زمینه ساز استحکام زیربنای اجتماع به شمار می رود. مطالعه هر چند برای برخی ها خسته کن معلوم می شود اما به باور برخی از متفکرین بزرگترین تفریح روحی به شمار می رود. نخستین گام در عرصه پیشرفت علمی و تجربی را می شود که مطالعه را نام برد، این مطالعه که می خواهم در مورد آن نکاتی چند را اشاره نمایم دارای دو بعد می باشد یکی بعد کیفی که همانا مدت زمان و یا دوام مطالعه است که روزانه و یا ماهانه شخص به کدام پیمانه می تواند مطالعه کند؛ و دیگری همانا بعد کیفی مطالعه است منظور از بعد کیفی همانا به دقت، تمرکز و برداشت از مطالعه است که همه کسانی که مطالعه می کنند به این هدف خود شاید نایل نه شوند. اینکه چگونه می توان فرهنگ مطالعه را در جامعه خود ترویج کنیم و چگونه با جهانیان از نگاه مطالعه هم پایگی کنیم راه های زیادی وجود دارد که ضمن این مطلب به آنها اشاره های مختصر می داشته باشم.


کشور ما باز هم به اثر همان سه دهه نابسامانی ها و جنگ های طویل المدت بسان عقب ماندگی ها نظر به هر پدیده عقب ماندگی از دید مطالعوی و فرهنگ مطالعه نیز مواجه است. با آنکه یک دهه از دهه دموکراسی می گذرد و تعداد کثیری از افراد این اجتماع به آموزش و پرورش دسترسی دارند باز هم تعداد کثیری از باشندگان و اهل درس فقط همان دروس کلیشه ای را می خوانند و بس و به مطالعات اظافی کدام علاقه مندی نه دارند که می شور این قشر را هم شامل متعلمین مکتب و اهل دانشگاه دانست.


دانشگاه که همانا بزرگترین و بهترین محل برای نهادینه ساختن مطالعه و ارزش های معنوی علمی به شمار می رود حاوی تعداد کثیری از اهل دانش چون دانشجویان و اساتید گرامی است. همچنان دانشگاه جایی خوانده شده است که می شود فرهنگ مطالعه را از همینجا نهادینه ساخت و می شود دانشگاه را محلی برای آغاز ترویج مطالعه در کشور و جامعه دانست. دانشگاهیان و محصلین که در این دانشگاه ها مصروف درس خواندن هستند نیز به دو گروه تقسیم کرد یکی همانا دانشگاهیانی که به مطالعه و ارزش های مطالعوی پی برده و فرهنگ مطالعه را بالای خود ترویج نموده اند و گروه دوم هم کسانی هستند که فقط دانشگاهی و دانشجو بودن را با نام خود پیوند داده اند و بس چیز دیگری را از ماهیت و درون دانشگاه نمی دانند .


تریج فرهنگ مطالعه قسمیکه قبلا هم متذکر شدم از همان دانشگاه آغاز  می شود. پس بیایید شما ای دانشگاهیان همه و همه مطالعه را جز زندگی خود ساخته و از این فرهنگ لذت ببریم ؛ توسعه من در آخر برای تمام جوانان این است که بیایید برای رشد فرهنگ مطاله در محل،  اجتماع، و بالآخره در کشور خود از هیچ مساعی ای دریغ ننماییم بر ماجوانان است تا در بدل اینکه پول هنگفتی را صرف خریدن لباس و یا فیشن خود استفاده می کنیم یک کتابی بخریم زیرا بهترین مونس و رفیقی که هیچگاهی هیچ فردی را در نیمه راه نمی گذارد کتاب است تا باشد با ترویج این فرهنگ و عملی نمودن آن در زندگی خود ، خود و جامعه را در راستای ترقی و پیشرفت کمک نماییم.


 


نویسنده: محمد شریف افضلAbout the author

sharifafzal007

sharif afzal one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160