بازار مشترک اروپا

Posted on at


جامعه اقتصادی اروپا که بیشتر بنام بازار مشترک اروپا معروف است یک اتحادیه اقتصادی است مه در 25 مارس سال 1957 قراردادهای که بین شش کشور فرانسه ،آلمان،ایتالیا ،بلژیک ،هالند ولوگزامبورگ در روم به امضا رسید بوجود آمد.اساس این اتحادیه حمایت اقتصادی از یکدیگر و هماهنگ ساختن سیاست های اقتصادی از طریق کاهش تدریجی عوارض گمرکی بین کشورهای عضو تا لغو کامل آن ،وضع مقررات واحد گمرکی برای محدود ساختن واردات از خارج و ازادی کامل مسافرت و انتقال نیروی کار بین کشور های عضوبود


بازار مشترک اروپا در مدتی کوتاه چنان موفقیت های بدست آورد که کشور های دیگر اروپایی بخصوص انگلستان نیز برای ورود به آن دست به فعالیت شدیدی زدند،ولی با مخالفت شدید دوگل ریس جمهور فرانسه ورود انگلستان به این سازمان میسر نشد و انگلیسیها برای مقابله با بازار مشترک با همکاری کشورهای اسکاندیناوی دست به تشکیل یک اتحادیه مبادله آزاد تجارتی زدند که عملا در برابر بازار مشترک اروپا موفقیتی بدست نیاورد


درژانویه 1972 سر انجام انگلستان و دانمارک و ایرلند به بازار مشترک اروپا پیوستند ودر سال 1981 با پذیرفته شدن یونان تعداد کشور های عضو بازار مشترک به ده کشور افزایش یافت


جامعه اقتصادی اروپا با اینکه در اصل یک سازمان اقصادی است ،باقدرت و اهمیت روز افزونی که در اقتصاد جهانی بدست آورده عملا به یک قدرت مهم سیاسی تبدیل شده است و در میان دو قطب آمریکا و شوروی وزنه سیاسی بسیار مهم و موثری بشمار می آیدسران و وزیران خارجه کشور های عضو بازار مشترک در کنفرانس های سالانه خود علاوه بر مسایل اقصادی در مسایل سیاسی نیز جهت گیری های مشخصی میکنند و پارلمان اروپا که از نمایندگان منتخب مردم کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تشکیل میشود بیشتر صحنه بحث و جدل های سیاسی است مرکز جامعه اقتصادی اروپا در بروکسل است


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160