اخلاق بد

Posted on at


اخلاق بد

بله دوستان می خواهم در این مقاله چند سطری درباره اخلاق بد برایتان صحبت کنم و این تجربه ای که من از دوستان خودم البته دوستان نزدیکم تجربه کردم با شما به اشتراک بگذارم.البته همه مایان بایدآگاه و باخبر باشیم که در اطراف مان آدم های ضعیف و بد فکر سیاه دل و عقده ای وجود دارد که اگه با آدم در بی افتد 100% باعث نابودی آدم می شود.البته من این موضوع را در زندگی ام تجربه کردم.البته بسیار خوشحالم که آنقدر قوی بودم که توانستم با این موضوع مقابله کنم و خدای من همراه من بود چون من دراین موضوع کاملا بی گناه بودم و خدا هم با آن بنده اش است که دنبال حقیقت بوده و بی گناه باشد/پس باید همه مایان بدانیم که حقیت همیشه برنده است و انسان دوروی و بهم انداز روزی رسوا خواهد شد وهمه حقیقت را خواهد فهمید.و البته همه مایان باید بدانیم که آدم های ضعیف همیشه دنبال تخریب کردن دیگران است و همیشه پشت دیگران صحبت می کند چون این را قبول دارد که دیگران از او برتر است این حرف را نیز بزرگان به وضوع روشن ساخته و ثابت کرده اند که (((((((((آدم های ضعیف همیشه پشت سری دیگران صحبت می کنند))))))))و آدمهای بزرگ همیشه از عقاید بحث می کند.خوب دوستان اگر همیشه پشت سری تان یا فامیل تان گپ زده می شود هرگز افسرده نشوید زیرا حتمآ شما ازآنها برترین که وقتشان را برای شما حدر می دهد/و دست از هرکاری کشیده 24 ساعت روی بحث شما دارد حتی این اشخاص ممکن است بخاطر جلب توجه اطرافیانش و قبولاندن حرف اش بر دیگران نیز از زبان شما به دیگران حرف درست کرده وبه آنها بقبولاند و آنها را هم نسبت به شما بدبین کند تا دیگران هم نسبت به شما بی احترامی کند و این چیزی است که شخص دروغگوی ازآن به نفع خود استفاده کرده و ارطریق ان می خواهد اطرافیانش نیز کاری را انجام دهد که او می خواهد/از این طریق عقده ای که نسبت به یک شخص دارد کاسته می شود ولی ازاین موضوع بی خبر است که کسی است که نظارتگر همه خوبی ها وبدیهای انسانها است و اوست که خوب را از بد تشخیص می دهد و اوست که برای هر کس به اندازه کارهایش جزایی را تعین می کند.پس سعی کنید هرگز به کسی که پشت سریتان حرف می زند و به دروغ اطرافیانش را نیز نسبت به شما بدبین می کند بخاطر عقده ای شخصی خودش و همیشه از زبان تان حرفهای دلش و دیده ها وبرداشت های خودش  را به دیگران انتقال می دهد و دیگران را نسبت به شمایان بد بین می کند/هرگز ناراحت نباشید چون این تنها راه ای است که آدم های ضعیف خودرا راحت احساس می کند زیرا این موضوع را قلبآ قبول کرده که شما از آنها بهترهستین پس این جای خوشحالی است چون شخص حسود تنها به خودش ضربه می زند نه به دیگران تنها خودش را نابود می کند نه دیگران را چون شخص حسود همیشه شخصیت دیگران را کاپی می کند و کاری را انجام می دهد که دیگران آن را انجام می دهد و همیشه هرکاری را از دیگران کاپی می کند که این کار باعث افت شخصیت شخص شده زیرا همیشه شخصیت دیگران را کاپی می کند و وقتی ندارد که به دنبال شخصیت سازی خودش برود همیشه خودش را با دیگران مقایسه می کند و حتی گاهی عقده ای شخصی خود را از طریق دیگران به گوش شما می رساند حتی ممکن است بخاطر رساندن عقده ای شخصی اش از بچه های خورد استفاده کند که به یکی از اعضای فامیل تان برساند.و این بسیار بد است چون هرکس اگر عاقل باشد حرفها را تجذیه و تحلیل می کند و بلاخره نتیجه می گیرد که این حرف به سطح یک بچه است یا بزرگان به اویاد دادن که ازاین طریق به گوش دیگران برساند چون برای خودش شرم است که روبرو مقابله کند و بگوید.دوستان منکه از اشخاص دروغگوی و درو و کاپی گر شخصیت های دیگران نفرت دارم و نمی خواهم با این اشخاص دوست باشم و یا حتی روزی هم کلام باشم چون باعث افت شخصیت خودم می شود و به شماها هم نصیحت می کنم که از این اشخاص دور باشید زیرا باعث می شود که شما هم مث آنها دیده شوید واین اشخاص بسیار خطرناک و عقده ای هستن حتی ممکن است برایتان یک مشکل بسیار بزرگ ایجاد کند.البته من برای تان توصیه می کنم که هرگزپشت سری دیگران حرف نزید و کوشش کنید عقده ای نباشید و شخصیت دیگران را کاپی نکنید زیرا هم این موضوع باعث نابودی خودتان می شود وهم باعث می شود که دیگران نسبت به شما بدبین شود ودیگه برایتان اعتماد نداشته باشد حتی اگی روزی کسی هم بدی میکند بگذرید و کوشش نکنید که ان را جایی تعریف کنید


چون این بزرگی تان را نشان می دهد و نشانگر شخصیت تان است زیرا من در زندگی یاد گرفتم هرگز پشت بدی دیگران بگردم یا پشت دیگران حرف بزنم ویا هیشه دیگران را توهین کنم و دردل دیگران نسبت به کسی نفرت ایجاد کنم چون این کار باعث می شود خودم بد بیبینم و پیش بقیه بد دیده شود.کوشش کنید همیشه محرم اسرار دیگران باشید تا خداوند نیز شمارا دوست داشته باشد وهرگز کسی که به شما اعتماد دارد از اعتماد اوسوءاستفاده نکنید.حتی اگه بدترین انسانها باشدوکوشش کنید خوب باشید و خوبی کنید چون برد همراه شخص خوب است نه بد انسان بد هرگز درزندگی موفق نخواهد بود و به جایی نخواهد رسید مطمعن باشید.و هیچکس اورا دوست نخواهد داشت و باعث خواهد شد که همه دوستانش را از دست بده.هیشه دعا کنید که همچین انسانهایی را خدای بزرگ هدایت کند چون این تنها کاری است که ما درحق شان می توانیم انجام بدهیم.About the author

160