دل نوشته های معماری

Posted on at


قصه ای تازه میخاهم. قصه نه شاید داستانی تازه در نقش ونگار معماری وطنم.


گاه میپرسم  این عبارت چه معنایی میدهد+غزنی برای سال 2013 رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نامگذاری شد+؟؟؟؟


چه کسی میداند این داستان چقدر میتواند برای کشورش مهم باشد؟


غزنی شهری با قدمت بیش از هزار سال


غزنی پایتخت سلطان محمود غزنوی


غزنی مرکز تجمع دانشمندان بسیاری مانند ابوریحان بیرونی، فردوسی، ابوالفضل بیهقی، عبدالحی گردیزی، سنایی، مسعود سعد سلمان، عنصری و فرخی سیستانی بوده‌است.


غزنی......غزنی و باز هم غزنی!


و اکنون غزنی به چه پایتختی تبدیل شده است؟


بدترین تروریست ها


کشت وکشتار


شلیک به مدارس


.....


چرا ؟


غصه ام میگیرد وقتی به شکوه گذشته ام مینگرم وبه افول وسقوط الان میرسد نگاهم.


تا کی؟


یعنی میشود دوباره غزنی به غزنی پرشکوه وصلابت خود بازگردد؟


؟ ؟ ؟


دلنوشته های یک عضو کوچک جامعه معماری افغانستان+علی ازاده+
About the author

ali-azade

دانشجوی رشته معماری
علاقه به شعر-موسیقی- عکاسی- مستند سازی

Subscribe 0
160