فلم نامه نویسی در افغانستان٫ افغان سیتادل

Posted on at


:شاگردان عزیز


شبکه اجتماعی فلم انکس و شرکت نرم افزاری افغان سیتادل در چند وقت پیش یک برنامه را روی دست گرفته بودند٫ که در ده مکتب ولایت هرات شروع به کار کردند. که در این برنامه یک تعداد شاگردان را از لیسه نسوان امیرعلی شیرنوای و لیسه نسوان محجوبه هروی را جذب نمودند. که برایشان طریقه نوشتن فلم نامه به مدت دوماه توسط استاد تدریس گردید. 


این شرکت همیشه کوشیده تا از این طریق با شاگردان مکاتب همکاری کرده تا بتواند استعداد های پنهان شان را هویدا نمایند. شاگردان فلم نامه های خود را مینویسند و بعدا آنها را در داخل فلم انکس به اشتراک می گذارند تا تمام اشتراک کننده گان فلم انکس که تقریبا چهارصد هزار اند می توانند ببینند و نظرات خود را درباره فلم نامه های شان ارایه نمایند.شاگردان علاقه زیاد دارند تا بعدا بتوانند از این طریق فلم های کشور خود را گسترش دهند. در مکتب امیرعلی شیرنوایی هم شاگران بسیار با یک شوق و علاقه شروع به نوشتن فلم نامه کردند تعداد فلم نامه نویس این مکتب زیاد است که چند تا فلم نامه های شان به طور نمونه می توانید ببینید.


فلم نامه نسرین حبیبی:

بخش اول :   www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78729/78729                                                       


بخش دوم:   http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78730/78730                                                      


فلم نامه ثریا رسول:


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78390/78390


فلم نامه رویا دهقان:


بخش اول:      http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78369/78369


بخش دوم:      http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78370/78370


بخش سوم:     www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78371/78371


بخش چهارم:  http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78375/78375


بخش پنجم:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78380/78380


فلم نامه شقایق احمد:


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78630/78630


فلم نامه جلوه نور:


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78227/78227


فلم نامه پرمیلا سیفی:


بخش اول:    http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78228/78228


بخش دوم:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78229/78229


بخش سوم:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78230/78230


 


فلم نامه مریم عبدالله:


بخش اول:   http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78192/78192


بخش دوم:    http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78194/78194


 


 


 


 


فلم نامه حمیرا واعظ:


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78596/78596


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160