محرم الحرام

Posted on at


 


محرم الحرام روزی که خون ریخت تا  جهل و نادانی به اوج رسیده  وظلم و ستم بیداد گر را نابود کند، امام حسین نواسه ی پیامبر میخواست تا حکومت وقت را از راه درست آن یعنی تعادل  میان افراد آن جامعه با دستورات اسلام و رهنمود های پیامبر عملی کرده به مردم آسایش را فراهم ساخته تا باشد حق بر پا شود روی این مرام، مردم کوفه با ارسال کردن نامه های فروان به امام حسین بیعت خود را از وی اعلام داشتند ، از امام خواستند تا با سفر به شهر کوفه مردم این دیار را از ظلم یزدایان نجات دهدامام  با جمعی از یاران و نزدیکان خود راهی کوفه شد اما یزد از سفر امام خبر شد و لشکر ظالم خود را برای جلوگیری از رسیدن امام به کوفه روانه کرد. این دو طرف در منطقه ی بنام کربلا روبرو شدند اما یک طرف حق بود دیگری باطل ، یکی با هفتاد و چند تن ولی دیگری با هزارن نیروی خون خوار و ظالم امیر با استفاده از قدرت دست داشته خود هر سر لشکر را  دستور داده که به امام اجازه ندهید تا وارد کوفه شود و برای مانع شان از هیچ نوع کار دریغ نکند و برای انجام دادن اینکار سرلشکران، و  پاداش این کار سکه های زر بود، وقتی که   دوستان امام در کوفه خواستند که  به ایشان اطلاع دهد که وارد کوفه نشود زیرا برخلاف ایشان سازش کرده اما از سوی افراد امیر به ایشان اجازه داده نشد تا آنها این پیام را به امام برسانند 


 همان بود که آنها بمدت 10 روز را در دشت های سوزان کربلا  ماندند و دشمن ارتباط آنها را با هرطرف بست نان  وآب را برایشان بند کرد ، اطفال و خانمان ایشان را به شکنجه های گرسنگی و تشنگی روبرو ساخت حتی اینکه یاران امام بخاطر آوردن آب کشته شدند امام که هرگز با یزد قصد بیعت نداشت ، تصمیم گرفت که با دشمن بجنگد همین بود که در طول ده روز جنگ در جریان داشت و در روز دهم محرم الحرام با شهید شدن امام حسین این جنگ ختم شد. اما این جنگ تنها یک جنگ نبود بلکه یک حماسه واقعی از رهروان مبارز اسلام را به تصویر کشید و به همه نشان داد که اسلام در مقابل دشمن ظالم تسلیم نمیشودامام با دادن خون  خود پیروزی خون  بر شمشیر را به اثبات رسانید و صدای حق را به گوش نسل های آینده رساندو نگذاشت شعله اسلام خاموش شو


این روز را همه ی مسلمانان جهان عزاداری میکنند و کار این امام سر به فلک را حماسه واقعی در طول تاریخ بشریت میدانند میشود About the author

160