سرزمین جمیله

Posted on at


در این نوشته می خواهم که کتاب داستان دیگری را برای شما معرفی نمایم و این کتاب عبارت است از کتاب سرزمین جمیله، نویسندۀ این کتاب نیز سیامک هروی بوده که داستان تقریبا به سلسلۀ داستان گذشته نوشته شده است ولی مربوط به منطقۀ دیگردر ولایت غور و آن ماحول است، و بازیگر اصلی صحنۀ جوانی است که بخاطر مشکلات اقتصادی و ازدست دادن پدر و برادر خود را در طوفانهای ریگ ولایت نیمروز مجبور به ترک تحصیل می گردد و بخاطر رفع مشکل اقتصادی اش به جستجوی کار می شود که از قضا در یکی از موسسات برایش وظیفه پیدا می شود ولکن در اطراف ولایت غور، به علت داشتن دوستان کاکایش رفتن به آنجا برایش آسان می گردد، وظیفۀ اصلی این جوان سروی نمودن قریه جات اطراف ولایت غور از موجودیت مریضی های که اطفال را به خطر مواجه می سازد است ولی در حین وظیفه از قضای روزگار مجبور می شود با فهم اندکی از طب که دارد بعضی ها را نیز تداوی نماید و در اولین مرحلۀ تداوی خود در خانۀ که مهمان است با دختری مواجه می شود که داستان را جالب می سازد.و بازیگر دوم صحنه دختری است زیبا روی و زیرک که همۀ جوانان آن قریه یعنی قریۀ کمر سبز به او چشم دارند و به این آرزویند که با این دختر ازدواج نمایند و این زیبایی برایش مشکل ساز می شود، این دختر یتیمی بیش نیست که با ماماهای خود زندگی می کند.یکی از علت های که قبلا که در مورد آن بیان شد که این کتاب به سلسلۀ کتاب گذشته است دخالت یکی از بازیگران کتاب گرگ های دوندر در این کتاب است و این شخصی کسی نیست جز مصطفی همان جوان عاشق، شجاع و باغیرت فرزند سبحان که سرنوشت تلخی را برای خود رقم می زند .


این کتاب با داستان زیبا و هیجان انگیزی که دارد همچنان بیان کنندۀ تاریخ یکی از مناطق زیبا و تاریخی کشور ما است که درجریان جنگها به مشکلاتی دچار شده است... در ضمن داستن از عادات، مهمان نوازی ها، و مردانگی مردم عزیز ما برمی خوریم و از جانب دیگر در ضمن داستن با شخصیت های بر می خوریم که از دشمنان خارجی ما به ما دشمن تر اند و به هر طریقی می خواهند که خون مردم خود را بنوشند..این داستان بیان کنندۀ قسمتی از مشکلات است  که همه روزه در نقاطی از کشور ما جریان دارد که شاید ما با اندکی از آن مشکلات مواجه شویم و یا بشنویم، مشکلاتی چون بی عدالتی، ظلم و...و همچنانکه خوبی ها را بیان می دارد.


این کتاب را نیز می توانید در جستجوی انترنتی بیابید اما به خاطر حمایت از نویسندۀ داستان و تشویقش توصیه می شود که آن را خریداری نمایید.


 About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160