استقلال با برد های پی در پی.....

Posted on at


 


به تاریخ 7/9/1392 تیم بانوان استقلال مسابقه یی با تیم بانوان دانش


داشتکه درین مسابقه استقلال مانند همیشه خوب درخشید.


بانوان نوجوان تیم استقلال با تلاش های فراوان و تمرینات پی در پی


توانست که تیم بانوان دانش را شکست دهد با نتیجه 3 بر 0.


درین مسابقه پر هیجان گل زنان این مسابقه مونا امینی ,ستاره و فاطمه


حسینی بودند


.


این مسابقات در چهار گروپ تشکیل شده بود گروپ های


الف,ب,ج و دال میباشد که تیم استقلال در گروپ چهارم یعنی دال قرار داشت.


بعد از این مسابقه یی که روز 3 شنبه داشتیم فردای آن نیز مسابقه بعدی


آغاز گردید تیم بانوان استقلال در مقابل تیم بانوان اتحاد مسابقه یی داشت


.


که درین مسابقه نیز بانوان نوجوان استقلال با آماده گی کامل در مقابل حریف


ایستاده گی کرد و توانست این مسابقه را نیز 3 بر 0 حریف را شکست دهد.


که گول زنان این مسابقه عادله نظری,ستاره و اسما ابراهیمی بودند.


تیم بانوان استقلال با گذشت این 2 مسابقه توانست که از گروپ خود


برامده و به سیمی فاینل راه پیدا کند.تیم ما تلاش میکند تا بتواند که


که به دوره فاینل راه پیدا کند و درین مسابقات مقام خوبی را کسب کند.


ما با کمک های شرکت های {وومین انیکس} و {فیلم انیکس} توانستیم که


به زودی پیشرفت کنیم تیم ما یگانه تیمیست که تمرینات دوامدار دارد.


من و تیم ام بالای تیم ما افتخار میکنیم.


ما افتخار میکنیم که آبی پوشان استقلال هستیم.


پیروز باد استقلال.....................التماس دعا...........


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160