بازی های عنعنوی در افغانستان

Posted on at


 مردم از زمانه های بسیار قدیم بعضی از بازی ها را بخاطر گذراندن وقت خود استفاده می کردند . که قدامت آن به هزاران سال قبل میرسد چنانچه مردم های اولیه یا غار نشینان به دلیل اینکه به ساختن وسایل قادر نبودند همراه با استخوانها، چوبها ،بازی را شروع کردند که بلاخره به دلیل کمی پیشرفت از تار و توپ برای بازی استفاده می کردند . که برای اولین بار بازی ها همراه با تار و توپ در مصر و یونان شروع شد به دلیل اینکه آنها روز های طولانی در تابستان داشتند و بالاخره به دلیل اینکه کدام مصروفیت خاصی هم نداشتند شروع به بازی می کردند و یکی از بازی های بسیار مشهور در بین یونانیان بازی )گهواره  گربه (است که همراه با تار بازی می شود.


و همچنان در وطن عزیز ما افغانستان نیز بازی های عنعنوی برای کودکان و بزرگان وجود دارد که توسط نیاکان ما بوجود آمده و منحصر به افغانستان است . که بطومثال: از بازی های اطفال می توانیم از (جز بازی)نام برد که در بیرون از خانه بین دختران کوچک بازی می شود که توسط رسم یک چوکات شروع می شود و چوکات آنهم به 3قسم است که نظر به علاقه دختران کشیده می شود و در این نوع بازی تعداد کسانی که بازی می کنند مهم نیست.و همچنان یکی از بازی های عنعنوی در افغانستان بین بزرگان که به یک ورزش سنتی بین مردم تبدیل شده است (بز کشی )است .که در این بازی بیشتر از صد چاپ انداز اشتراک میکند و به دلیل اینکه در اوائل توسط حلال بز صورت می گرفت به نام بزکشی مشهور شده استولی حالا از گوساله 1-2 ساله استفاده می کنند .


طوریکه گوساله را در داخل دایره حلال می اندازند و کسی که توانست آنرا از دایره بیرون کرده و به دور دایره بچرخاند برنده این بازی شناخته میشود.و البته باید یاد آور شد که بازی های عنعنوی جزی از میراث های فرهنگی در یک کشور است که نماینده گی از هویت و ملیت یک گروه از مردم میکند. و در حفظ آن باید همگی سهیم باشیم و تنها نباید به دولت تکیه کنیم بلکه در راه گسترش آن هر قوم هر نژاد هر گروه و هر جامعه باید کوشش کند تا روزی شود که بازی های ملی افغانستان را به سطح بین الملل رسانیده و مانند یک ورزش اصلاح شده در جهان معرفی کرد.160