قدمی در راه پیشرفت زنان

Posted on at


 

فيلم آنکس يک راه  برای پيشرفت و ترقی زنان در افغانستان است که از اين طريق ميتوانند افکار خلاقانه خويش را به گوش جهانيان برسانند و هم پيشرفتی در زمينه استعدادهای نهفته خويش داشته باشند.

به دليل مسايل سياسی , فرهنگی, اجتماعی و غيره زنان نتوانستند راهی بيابند تا استعداد های خويش را شگوفا سازند و به پيشرفتی که حق شان است دست يابند فيلم آنکس زمينه ای برای انکشاف استعدادها و عقايد زنان است .

باورها و شوق و علاقه دختران افغان در اشتراک و حصه گرفتن در فيلم آنکس ستودنيست چرا که با پيشرفتشان در اين زمينه اعتماد به نفس شان زياد شده و به تواناييهايشان باور ميکنند و هم ميتوانند از اين طريق يک درآمدی داشته باشند که معمولا در افغانستان زنان همانند مردان به فيصدی کمتری شاغل اند و دارای درآمد ولی فيلم آنکس با وجود زمينه سازی برای رشد افکار نيز يک راه امرار معاش نيز ميباشد

اين طور به نظر ميرسد که فيلم آنکس تحولی عظيم و چشمگير را به جامعه افغانی به وجود خواهد آورد و آينده ای درخشان را برای زنان افغان به ارمغان مياورد.

 

                                                 

جريان پيشرفت زنان در عرصه رسانه های اجتماعی نيز بيشتر و بيشتر شده است و اکثرا کسانيکه رسانه های اجتماعی را نميشناختند و استفاده از آنها را نميدانستند , سعی کردند تا آنها را نيز بياموزند که اين خودش نيز نقش فزاينده ای در پيشرفت علوم ديگر را برايشان در بر خواهد داشت.

اميد ميرود تا در آينده ای نه چندان دور زنان افغان بتوانند مانند ديگر زنان جهان از توانايي های خود استفاده کنند زيرا فيلم آنکس پلانها و برنامه های ديگری را نيز روی دست دارد منجمله کشيدن نقاشی  يا تصاويری که بتواند نشان دهنده قهرمان ذهنشان باشد که البته اگر اين پروسه توسط برنامه ها يا سافت وير های مخصوص انجام شود بهتر خواهد بود.

 

 

بنده يکی از کساني هستم که برنامه های فيلم آنکس را برای مردم رنج کشيده کشورم مثل يک معجزه فکر ميکنم و خوشحالم از اينکه دختران افغان ميتوانند پيشرفت کنند.About the author

FaribaKakar

Fariba kakar was born in Herat, Afghanistan. She studied economic faculty of Herat University. Fariba Studied English in STC in Herat also computer in AIL. she is working to Citadel software company as a trainer and writer.

Subscribe 0
160