آمدنم به فلم انکس

Posted on at


 

درست زمانی که من خیلی احساس تنهایی و غربت میکردم ، یکی از دوستانم که در دفتر فلم انکس وظیفه داشت برایم پشنهاد کرد که بیا در فلم انکس و برایت حساب باز کن .

اول فکر میکردم شاید خوشم نیایید و پیش برده نتوانم .

اما از روزیکه به فلم انکس آمدم زیاد تغیرات در زندگی من آمده

 فلم انکس برایم توانایی داد تا که افکارم را بروی صفحه  بلاگ ترسیم کنم و احوادث و کارهای که در زندگیم رخ داده و یا میدهد به گونه یی پندآمیز بروی صفحه  بلاگ ترسیم و در سایت فلم انکس نشر نمایم .

و همچنان چون من عضو و مسوول شورای هماهنگی و وحدت اقوام افغانستان هستم . فلم انکس برایم زمینه این را مساعد کرده که من رویداد های که در دفتر ما رخ میدهد و همچنان خشونت ها و کلیه واقعه های که در زندگی افغان ها رخ میدهد و به دفترشورا مراجعه میشود را در صفحه بلاگم نشر کنم .

تا باشد که اشخاص که مشتاق هستند  از این موضوعات باخبر شوند .

 بنابرین برای خودم هم خیلی خوب است چون زمانی که من بلاگ های دیگر اشخاص را شیر و لایک میکنم از موضوعاتی که دوستان به اشتراک میگذارند پند ها و برداشت های خوبی میگیرم .

از هر لحاظ که ببینیم متوجه میشویم که فلم انکس بهترین راه برای کسب درامد و به اشتراک گذاشتن داستان ها ، افسانه ها ، نصیحت ها، احوادث جالب زندگی ، فلم ها و همچنان دیگر موضوعات است.

از اینکه من یک دختر افغان هستم و میتوانم که داستان هایم را در یک سایت انترنتی پخش کنم خیلی خرسندم و احساس توانمندی میکنم

 . امروزه متعلمین که میخواهند ادامه تحصیل بدهند و توانایی مالی ندارند فلم انکس بهترین  راه برای کسب درامد برایشان است .از این طریق میتوانند هم به درس و تعلیم شان برسند و هم از فلم انکس پیسه کمایی کنند .

 

 

نویسنده : اسرا، امید

 

 

 

 About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160