رسانه های اجتماعی و صنوف فن آوری٫ آموزش پایدار

Posted on at


هر کسی نتیجه دست آورد های خود را در نهایت بدست میاورد وحال شاگردان بسیار زحمت کش لیسه محجوبه هروی نتیجه بیدار خوابی های خود را که همان اطلاع نامه ها است را گرفتند. بسیاری از شاگردان با خوشحالی و سر بلندی کارنامه های خود را به یکدیگر نشان میدادند واز مکتب خود بسیار راضی بودند. به گفته ی خود شاگردان تصمیم دارند در آینده به کورس های که برگزار میشود شرکت کنند و از اطلاعات مفید آن مستفید شوند.مدیر این لیسه با ابراز خوشحالی میگوید که تمام صنوف دوازدهم با موفقیت فارغ گردیده اند و در آینده تصمیم دارند برنامه های آموزشی زیادی را در برنامه های کاری خود بگنجاند. در جریان هفته ی گذشته تمام شاگردان عزیز در عرصه  های سناریو نویسی, داستان نویسی, فلم انکس و دیگر سایت های اجتماعی فعالیت داشتند.در هفته گذشته علاوه بر مکتب لیسه محجوبه هروی, مکاتب دیگر نیز رخصت شدند. در اولین هفته رخصتی شاگردان, کورس های زمستانی که از طرف شرکت افغان سیتادل برگذار شد تعدادی زیادی از شاگردان مکتب به این کورس انترنتی اشتراک کردند و در حال آموزش هستند.


شاگردان اظهار دارند که ورکشاپی به مدت ده روز در مکتب شان برگزار شده که اولین جلسه ی آن در روز چهارشنبه بوده که تایم برگزاری کورس از ساعت 8 تا 10 صبح می باشد. و بسیاری از شاگردان به خوشحالی از این کورس استقبال کردند.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160