دختران افغان و رسانه های اجتماعی

Posted on at


شاگردان عزیز:


در جریان هفته های گذشته و بعد از سپری نمودن امتحانات شاگردان مکتب میرمن حیاتی بسیار بیصبرانه منتظر نتایج امتحانات شان بودند که خوشبختانه درجریان این هفته نتایج شان اعلان گردید. اکثریت شان از نتایج امتحانات شان بسیار راضی و خوشحال بودند از زحمات اساتید و مدیره مکتب خویش اظهار سپاس و قدردانی نمودند آنها افزودند که درجریان یک سال زحمات زیادی از قبیل آماده سازی محیط آرام ،اساتید با تجربه، کتابخانه، لابراتوار، را برای ادامه تحصیل ما انجام دادند جا دارد که از فدا کاری های شان به نحو احسن تقدیر به عمل آید. همچنان در هفته گذشته شرکت افغان سیتادل یک برنامه آموزشی بسیار سودمند را برای شاگردان این مکتب شروع نموده که شاگردان میتوانند با استفاده از این برنامه خود را با تکنالوژی های جهان آشنا سازند . شرکت افغان سیتادل کورس های آموزش کامپیوتر و انترنت را در داخل مکتب برای شاگردان برگزار نموده که شاگردان میتوانند با استفاده از رخصتی های زمستانی به دانستنی های خود بیافزایند. شاگردان این مکتب از شرکت افغان سیتادل بخاطر برگزاری چنین صنوف مفید و ارزنده شان بسیار سپاسگذاری می نمایند.


شاگران که در حال آموزش فلم انکس و رسانه های اجتماعی اند:
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160