وضیت کنونی زنان در جامعه

Posted on at


زنان که نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهد عنصر مهم و اساسی در یک کشور می باشد ، در افغانستان که جنگ های فراوان رخ داده است خواهی نخواهی زنان نیز قربانی این همه جنگ ها شده اند که باعث عقب ماندگی تعداد زیاد شان از سایر زنان جهان شده اند و حق سواد از آنها گرفته شده بود و همه در یک انزوای محض به سر می بردند ، اما با روی کار آمدن دولت کنونی تا یک اندازه این اوضاع شکل دیگر را بخود گرفت ، در حالیکه سهم یک تعداد زنان در عرصه های مختلف افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد، اما یک تعداد زنان در همان انزوا باقی ماندن و حتا ظلم و ستم نسبت به دوران های جنگ نیز افزایش یافت که این وضیعت شوم و بد  تا کنون نیز در نقاط مختلف کشور مان  به چشم می خورد که با دیدن و شنیدن چنین حالت ها لرزه به جان هر انسانی که در وجودش نشانی از انسانیت باشد می افتد خشونت های گوناگون و کشتار های مختلف زنان ، همه را وحشت زده می سازد . آنقدر جامعه ای افغانی ما خراب شده است که یک مرد مسلمان که خود را پیرو دین الله(ج) و محمد (ص)  میداند دست به چنین عمل وحشیانه و نا پسند می زند که هیچ نشانی از انسانیت را در خود نمی ماند ، در قرانکریم و  احادیث حضرت محمد (ص) در باره ی احترام متقابل میان زن و شوهر در چندین جا ذکر شده است اما یک مسلمان این عمل زشت را انجام می دهد و گفته ی الله (ج)  و محمد (ص)  را نادیده می گیرد و دست  به چنین عمل زشت می زند و خانواده ی خود را به تباهی می کشاند، و لو که یک زن و یا یک انسان هر قدر پست و خراب کار هم باشد ، باز هم ما منحیث یک مسلمان حق گرفتن جان وی را نداریم زیرا آنکه جان می دهد و جان می گیرد الله (ج)   است پس ما کی هستیم که حتا یک پشه را از بین ببریم چی برسد به انسانچنانچه چندی پیش شاهد شکنجه شدن یک تازه عروس توسط شوهرش بودیم که هفت ماه از ازدواج شان گذشته بود و شوهرش بعد از آزار و اذیت کردن و با توفنگ چره ای به خانمش شلیک نموده بود که به اثر آن یک طرف روی خانم به  صورت مکمل از بین رفته بود و آن انسان پست  بعد از انجام دادن چنین عمل زشت از آنجا فرار نموده بود اما متاسفانه که چنین دولتی هم بر سر اقتدار نیست که جزای چنین افراد را اعدام صادر نماید و به انسان های مظلوم و بی گناه حق شان داده شود ! به امید برقراری چنین دولت 


نویسنده محمد صیام "زلمی"About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160