زنده گی زیباست باید یاد گرفت تا چطور زنده گی کنیم

Posted on at


زنده گی زیباست - خانه کجاست

قلب زیباست - دل کجاست

یار زیباست - دوست کجاست

عشق زیباست - عاشق کجاست

وفا زیباست - بی وفا کجاست

عهد وفا زیباست - محبت کجاست

دیدار من زیباست - دیدار تو کجاست

زنده گی زیباست و باید به زیباییش توجه کرد

زنده گی سر تا سر درد و غم است گاهی خوشی و گاهی غم است , گاهی جنگ و گاهی صلح است گاهی مشکلات و گاهی آرامی است , زنده گی کوهی است که باید تا قله اش خودرا برسانیم زنده گی معدن طلا است ..... برای بدست آوردن طلا از معدن تلاش نیاز است زحمت باید کشید کار باید کرد تا طلا را از معدن استخراج کرد

 

 

.

گام به گام زنده گی مشکلات است که باید آنها را از راه های گوناگون حل ساخت زنده گی شامل هر نوع فساد  , مشکلات , بد بختی و بیچاره گی است که باید از این همه راه ها به خوبی گذر کنیم باید در زنده گی روزها , شب ها , و وقت خودرا به خوبی و خوشی سپری کنیم , وقت در گذر است خوشی را که میتوانیم امروز به دست بیاوریم شاید فردا برای ما فراهم نشودهر روز باید گام جدیدی  به سوی زنده گی نهاد تا آینده خودرا ساخت بی تلاش و زحمت , دست زیر چنق نشسته زنده گی پیش نمیرود. 

بهترین روش در زنده گی

1:دور کردن درد و رنج بی کورد

2:تشویش کردن بیجا

3:دور کردن افسرده گی باطنی و ظاهری

4:احساس کردن محبت اقارب

5:شامل شدن به خوشی و غم دیگران

6:پیشه کردن صبر و بردباری در کارها

7:عشق ورزیدن به خانواده , دوستان و مردمان ماحول خویش

هر روز که از زنده گی میگذرد تکرار نشدنی است اگر شادی باشد یا غم , زنده گی روز های پر انگیزه یی برای انسان ها دارد اگر طریق و روش آن را در قبال داشته باشن , زنده گی مایه سعادت و خوشبختی است که اگر شخص خواسته باشد میتواند آن را بدست بیاورد اگر از روی احساسات غیر منطقی و مجهول پیش نرود پس زنده گی وی به بهترین وجه پیش خواهد رفت

بخاطر گذشته تان افسرده نباشید , گذشته گذشت ,به آینده تان فکر نکنید که چی خواهد شد همه دست الله بی نیاز است

امروز تان را پیش ببرید که پندی از گذشته و اعتیادی در آینده است , جرعت زنده گی کردن را در خود بیابید و حس کنید که زنده گی چیست؟(گذشته را صلوات و آینده را اعتیاد )

به امروز زتده گی کن نه ترسی از گذشته و نه فکری به آینده اگر امروزت خوب پیش رفت آینده ات وابسته به همین امروزت است , رمز موفقیت خودرا در زنده گی دریابید ( از گفته من اعتماد به نفس بهترین رمز در زنده گی روزمره است)دوش کن در حیات زنده گی , بعد از مردن دوشی در کار نیست.

فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160