افغان سیتادل و رسانه های اجتماعی در مکاتب افغانستان

Posted on at


:شاگردان عزیز


در جریان این هفته کارنامه های شاگردان صنوف هفتم، هشتم ، نهم٫ دهم٬ یازدهم ودوازدهم لیسه ملکه جلالی برایشان اهدا شد و برای این شاگردان نخبه و برتر از طرف اداره تقدیرنامه های اهدا شد. وشاگردان بخش شورای این لیسه که از طرف شاروالی ولایت هرات به خاطر فعالیت های بخش آگهی دهی، شهر و شهروندی و بخش محیطی این لیسه انجام داده اند از شش ماه به این طرف آغاز یافته بود که با شروع امتحانات خاتمه یافت. و این شاگردان موفق به اخذ تقدیرنامه های از طرف شاروالی شده اند٫ که درهفته گذشته برای این شاگردان ازطرف اداره تفویض شد. و شاگردانی که کارنامه های شان را گرفته اند همه روزه برایشان به سال آینده کتاب میگیرند. ودر بخش شاروالی این لیسه پلان های روی دست گرفته شده که در طی زمستان در داخل مکتب اجرا شود.


 


همچنان شاگردان درصنوف زمستانی بخش کمپیوتر ثبت نام کرده اند که از صنوف هفتم تا به دوازدهم در این صنوف اشتراک کرده اند. و مصروف فراگیری درس میباشند. که روی برنامه های کمپیوتر و سایت های اجتماعی که ازطرف موسسه افغان سیتادل با طرز نوشتن بلاگ و مقاله آموزش میبینند.و همچنان ثبت نام این صنوف آموزشی کمپیوتر خاتمه یافته و شاگردان فعلا مصروف درس های شان در  وخت های مشخصه میباشند. و شاگردان که در این صنوف درس میبینند بسیار خوشحال اند و با برنامه های کمپیوتر و سایت های اجتماعی معرفت پیدا کرده اند. تشکر About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160