وظایف والدین درشخصیت سازی فرزندان

Posted on at


 

از آنجا که معلوم است اطفال در اولین گشودن چشم شان و در اولین احساس با همی شان مادر و پدرشانرا میبینند و احساس میکنند،واضح است آنچه در خانواده میگذرد تأثیرش را بر روان کودک میداشته باشد، وکودک خود را به همان حالات خانواده اش وفق میدهد.

 

ازینرو پدرومادر، در قدم اول معالج این چنین منفی هاست و باید راهکار های مناسب را در تأمین صحت روانی خانوادۀ خویش شناسایی وبه مرحلۀ اجرأ بگذارند.

به فکرم هر پدرومادر آگاهانه نا هنجارهاو مشکلات مربوط به خانوادۀ خویش را شناسایی و مطابق پلان خوبی پیش رود تا باشد از مرحلۀ خامی فرزندانشان گذشته و آنهارا به مر حلۀ پخته گی برساند و همچنان از تأثیرات منفی بالای افکار وروان اطفالشان جلوگیری کنند.

 

من بسیار چنین کسانی را دیده ام که اطفالشان را پدری برای خودساخته و مطابق به گفته های پسرش عمل میکند، که این ناشی از تربیه دادن خوشان بوده است، پس لازم است که هر یک از اعضای خانواده با مهارت های لازم برای زندگی آشنا باشند.

 به گونۀ مثال کودک اولین رفتارهایش را از خانواده ویا پدر ومادرش می آموزد، همواره دیده است که والدین او در مقابل ناملایمات زندگی چگونه برخورد میکنند که بااحتمال زیاد بیشتر همین روش را در مسایل مربوط به خود، خانواده وحتی در بیرون از خانواده بکار خواهند برد، که در حقیقت این چنین والدین زهرِ را ترزیق افکار اولادهایشان نموده که اثرات ناگواری را درجوانی و پس جوانی اش خواهد داشت، هر عمل زشت وافکار زشتِ که در یک انسان دیده میشود، ویروسی است که قبلاً در افکارش ترزیق شده و این ویروس باعث کُندی فعالیت های سالم وشایستۀ او در جامعه میشود.

اما تعداد کسانی هستند که خود همرا بااین ویروس مقابله کرده وخود را ازشرِ این ویروس نجات داده که این مربوط به استعداد، ذوق وشوق خود ایشان بوده است.

تکرارهرعمل که وجدان خود انسان آنرا تقبیح میکند میتواند به مریضی ای خطرناک مبدل شود، وهرعمل زشت باعث میشود تا عمل زشتری را انجام داد، مثلاً برای پنهان کردن یک دروغ باید دروغ دیگری راگفت وبرای پنهان وپوشیدن یک عمل ناروا باید عمل ناروای دیگری راانجام داد، که این عمل ها را قطعاً وجدان نپذیرفته ونکوهش میکند واین نکوهش های وجدان باعث ایجاد استرس واضطراب روانی در شخص شده که بلآخره به مرض لاعلاح مبدل خواهد شد.

ازینرو لازم است پدران ومادران با آگاهی وکسب اطلاعات لازم درزمینه تربیۀ فرزندانشان ، کسب وداشتن شیوه های صحیح مهارتهای زندگی مثل کنترول ومدیریت فشارهای روحی، برنامه ریزی برای زندگی، مدیریت اقتصادی خانواده، کنترول هیجانات، آموزش های مربوط به اجرای قاطعت وجرأتمندی، اعتماد به نفس برتأمین صحت وسلامتی فرزندانشان مبادرت ورزند.

نویسنده: حکمت الله "عزیز"

 

 

  

 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160